Vernieuwing buurt Lange Munte - Beeklaan

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Lange Munte - Beeklaan'

De stad maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de buurt Lange Munte, bij benadering afgebakend door de Roggelaan, de Morinnestraat, de Baaistraat en de Bad Godesberglaan. Het RUP komt er om de buurt klaar te maken voor de toekomst. De sociale woonwijk wordt vernieuwd, het commercieel centrum wordt opgewaardeerd om kansen te bieden aan handel en OC Lange Munte en er komt een functionele fietsroute die de wijk verbindt met de rest van de stad. Het RUP zorgt er ook voor dat het park achter het OC een groene zone blijft en vernieuwt de verouderde bouwvoorschriften in de buurt.

Status

Scopingfase: opmaak scopingnota

De scopingnota bouwt verder op de adviezen van de startnota en de resultaten van de inspraakperiode. De nota legt vast wat wel en wat niet meegenomen wordt in het bestemmingsplan. De nota bepaalt ook welke ruimtelijke vraagstukken nog moeten worden onderzocht en beoordeeld, welke milieueffectbeoordelingen moeten worden uitgevoerd en hoe dat moet gebeuren. In de nota kan bijvoorbeeld aan bod komen wat eventuele alternatieven zijn voor de invulling van een bepaalde site, welke effecten er zijn op parkeren en verkeersveiligheid, welke maatregelen zijn nodig om de buurt leefbaar te houden …

Bij het opmaken van de scopingnota gaat de stad na of er voor het project een milieueffectrapport of een ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt. De scopingnota kan tijdens het verdere planningsproces aangevuld worden.

Documenten

Inspraak

De inspraakperiode over het RUP Lange Munte-Beeklaan is afgelopen. Het verslag van het inspraakmoment vind je hier.

Op het einde van het traject van het RUP volgt nog een inspraakmoment naar aanleiding van het openbaar onderzoek.

Meer info

Contacteer team Planning en Openbaar Domein van de stad: Lieven.VanHorebeek@kortrijk.be of 056 27 83 00.

Blijf je graag op de hoogte van de volgende stappen in dit proces? Schrijf je in op de nieuwsbrief RUP Lange Munte - Beeklaan. Je krijgt enkel e-mails met nieuws over dit specifieke proces.

Schrijf je in!

luchtfoto rup lange munte beeklaan