Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen bepalen de bestemming, de inrichting en soms ook het beheer van gronden. Deze bestemmingsplannen worden opgemaakt door de stad, de provincie of door de Vlaamse overheid. De ruimtelijke uitvoeringsplannen - of RUP - zetten de bepalingen van de beleidsplannen om naar bindende voorschriften. Op die manier dragen deze plannen bij tot een duurzame ontwikkeling van de stad en de regio.
 

Plannen in voorbereiding of in opmaak

Er zijn heel wat ruimtelijke uitvoeringsplannen in voorbereiding of in opmaak. Een overzicht van die plannen vind je hieronder.

Voor meer informatie over deze plannen, neem je contact op met het team Planning en Openbaar Domein van de stad via brecht.nuyttens@kortrijk.be.
 

Goedgekeurde plannen

In Kortrijk zijn er al verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen afgewerkt en van kracht. Via de Zoekmodule Stedenbouwkundige Context kan je voor elk perceel zien welke bestemmingsplannen er gelden.