Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen regelen de bestemming, de inrichting en soms ook het beheer van gronden. Deze bestemmingsplannen worden opgemaakt door de stad, de provincie of door de Vlaamse overheid. De ruimtelijke uitvoeringsplannen - of RUP - zetten de bepalingen van de structuurplannen om naar bindende voorschriften. Op die manier dragen deze plannen bij tot een duurzame ontwikkeling van de stad en de regio.
 

Plannen in voorbereiding of in opmaak

Er zijn heel wat ruimtelijke uitvoeringsplannen in voorbereiding of in opmaak. Een overzicht van die plannen vind je hieronder.

Voor meer informatie over deze plannen, neem je contact op met het team Planning en Openbaar Domein van de stad via brecht.nuyttens@kortrijk.be of 056 27 83 00.
 

Goedgekeurde plannen

In Kortrijk zijn sinds de goedkeuring van het structuurplan al verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen afgewerkt en van kracht. Het volledige overzicht staat hieronder.

De Vlaamse overheid staat in voor de opmaak van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Op het grondgebied van de stad zijn er drie dergelijke bestemmingsplannen van kracht.

De provincie staat in voor de opmaak van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Op het grondgebied van de stad zijn er twee dergelijke plannen.