Kortrijk op toer in Heule - zondag 24 september 2023

Resultaten

Het stadsbestuur trok van deur tot deur om te polsen hoe de Heulenaar zich voelt.

338 inwoners vulden de enquête in.

Vraag Score op 5
Ik ben trots om Kortrijkzaan te zijn 4,08
Ik voel me veilig 3,85
Ik woon hier graag 4,42