Heuls DenkPlatform (HDP)

Nieuwe benaming voor de culturele werkgroep Heule.

De Heulse culturele verenigingen vormen samen met de jeugdverenigingen en enkele geïnteresseerde vrijwilligers het Heuls DenkPlatform.

De culturele werkgroep stimuleert onderling overleg en samenwerking, is bovendien verantwoordelijk voor de uitgifte van de dorpskrant 'De Heulenaar'.  Er is ook een nauwe samenwerking met het beheerscomité van het ontmoetingscentrum De Vonke. Meer inlichtingen vind je bij Stan Callens, voorzitter HDP of in het secretariaat van De Vonke: