Heulepark

Heulepark had dringend nood aan een opfrisbeurt. Dit Engels landschapspark heeft heel wat troeven. Het is een beschermd dorpsgezicht en sluit - als belangrijke groene ruimte - aan op het landschapsproject 'Heerlijke Heulebeek'. De stad voorziet een grondige opknapbeurt voor het kasteelpark van Heule en beschermt het ook tegen overstromingen. De afbraak van de conciërgewoning vond plaats in 2017. Begin januari 2018 vingen de eigenlijke werken aan het plein aan en begin juli 2018 werd dit officieel geopend.

Historisch park, groene long van Heule

Ooit was Heulepark, een Engels landschapspark, de stadstuin van een landhuis met bijhorende koetshuizen. De stad heeft beslist om het kasteelpark van Heule grondig op te knappen. Heulepark krijgt zo de kans om zich te herstellen tot een historisch park voor publiek gebruik en om zich te ontwikkelen tot de groene long van Heule. Door deze vergroening verhoogt de stad de leefbaarheid in de dorpskern van Heule.

Voor het park werd inmiddels een beheersplan opgemaakt die de toekomstvisie voor de komende 20 jaar beschrijft. Op die manier zijn er subsidies mogelijk van erfgoed Vlaanderen. Het beheersplan blijft 20 jaar van kracht waardoor de werken gefaseerd kunnen uitgevoerd worden.

Het team van Buro Bossaert/Demeyere J.&A. werd aangesteld om het beheersplan op te maken voor zowel Heulepark als 't Kasteel. Zij hebben een historische analyse uitgevoerd en een voorstel getekend voor de toekomst. De werken worden alvast uitgevoerd in afwachting van eventuele subsidies.

Het beheersplan werd verschillende keren voorgelegd aan een adviesgroep van Heulenaars. Denk hierbij aan de jeugdbewegingen, scholen, natuurpunt, bib, ... Ook konden de Heulenaars deelnemen aan een parkwandeling met het studiebureau om alle nieuwigheden te ontdekken.

Grondige opknapbeurt, bescherming tegen overstromingen en beter toegankelijk

Op 19 augustus startte aannemer Al Verde uit Lendelede met de werken. Bomen werden gerooid of gesnoeid en de vijver werd gebaggerd. Momenteel is men bezig met de aanplant van de nieuwe bomen en onderbegroeiing. Ook de nieuwe speeltoestellen worden geïnstalleerd en zullen speelklaar zijn tegen eind december '19. Begin 2020 worden de paden hersteld en kunnen we deze fase afronden.

Begin 2020 bekijken we ook welke volgende fases opgestart zullen worden. Tegen eind 2024 moet het park volledig afgewerkt zijn.