Heulepark

Heulepark dronebeeld

Heulepark had dringend nood aan een opfrisbeurt. Dit Engels landschapspark heeft heel wat troeven. Het is een beschermd dorpsgezicht en sluit als belangrijke groene ruimte aan op het landschapsproject 'Heerlijke Heulebeek'. De stad voorziet een grondige opknapbeurt voor het kasteelpark van Heule en beschermt het ook tegen overstromingen. De afbraak van de conciƫrgewoning vond plaats in 2017. Begin januari 2018 vingen de eigenlijke werken aan het plein aan en begin juli 2018 werd dit officieel geopend.

Historisch park, groene long van Heule

Ooit was Heulepark, een Engels landschapspark, de stadstuin van een landhuis met bijhorende koetshuizen. De stad heeft beslist om het kasteelpark van Heule grondig op te knappen. Heulepark krijgt zo de kans om zich te herstellen tot een historisch park voor publiek gebruik en om zich te ontwikkelen tot de groene long van Heule. Door deze vergroening verhoogt de stad de leefbaarheid in de dorpskern van Heule.

Beheersplan toekomstvisie

Voor het park werd al een beheersplan opgemaakt die de toekomstvisie voor de komende 20 jaar beschrijft. Op die manier zijn er subsidies mogelijk van erfgoed Vlaanderen. Het beheersplan blijft 20 jaar van kracht waardoor de werken gefaseerd kunnen uitgevoerd worden.

Het team van Buro Bossaert/Demeyere J.&A. werd aangesteld om het beheersplan op te maken voor zowel Heulepark als 't Kasteel. Zij voerden een historische analyse uit en tekenden een voorstel voor de toekomst. De werken worden alvast uitgevoerd in afwachting van eventuele subsidies.

Het beheersplan werd verschillende keren voorgelegd aan een adviesgroep van Heulenaars. Denk hierbij aan de jeugdbewegingen, scholen, natuurpunt, bib, ... Ook konden de Heulenaars deelnemen aan een parkwandeling met het studiebureau om alle nieuwigheden te ontdekken.

Grondige opknapbeurt, bescherming tegen overstromingen en beter toegankelijk

2019

In het najaar van 2019 werden verschillende werken uitgevoerd:

  •  bomen rooien of snoeien
  • de vijver baggeren 
  • nieuwe bomen en onderbegroeiing aanplanten
  • nieuwe speeltoestellen installeren

2020

Begin 2020 werden de paden hersteld.

2023

Tijdens de zomer van 2023 werden volgende werken uitgevoerd:

  • het bosje tussen de oude pastorie en de Heulebeek werd aangepakt
  • Aftakelende bomen werden verwijderd en de zone langs de Heulebeek werd gesnoeid om een beter zicht op de beek te krijgen.
  • Bestaande onverharde paden werden heraangelegd en bijkomende wandelwegen werden gerealiseerd.

Eind november 2023 volgde de aanplanting van nieuwe planten en bomen.

2024

De laatste fase is de renovatie van de brugjes. De uitvoering staat gepland in 2024.

Tegen eind 2024 moet het park volledig afgewerkt zijn.