Speelleermaterialen

Het aanbod speelleermateriaal bestaat uit meer dan 1000 spelmaterialen gericht op onderwijs. Deze collectie biedt een mooie ondersteuning voor het lessenpakket van zowel het basisonderwijs, het bijzonder onderwijs en het middelbaar onderwijs. Er is spelmateriaal rond verschillende thema’s waarmee je een les aantrekkelijk en methodisch sterk onderbouwt, rekening houdend met de eindtermen van de onderwijssector. 

De thema's zijn:

 • taal
 • gevoelens/gedrag
 • verkeer
 • lichaam/gezondheid
 • expressie en weetjes

bekijk het aanbod in de online catalogus

voorwaarden

 • Materialen uit deze collecties zijn voorbehouden voor wie met specifieke doelgroepen werkt: toekomstige en huidige leerkrachten, begeleiders en educatief verantwoordelijken. 
 • Aan de Groene Balie (centrale bib, -1) kan je navragen of je hiervoor in aanmerking komt. Als dat zo is, passen we je abonnement aan, waarna je de speelleermaterialen kan ontlenen.  

afspraken

 • Gratis voor wie lid is van de bib.
 • Je kan maximum 5 spelmaterialen uit deze collectie ontlenen. 
 • De uitleentermijn is 4 weken. Je kan eenmaal verlengen met 2 weken. 
  Ben je te laat, dan wordt het een betalende service.
 • Uitgeleende spelmaterialen kan je tegen betaling reserveren.
 • Materialen ontlenen we in hun geheel en moet je compleet terugbrengen. 

belangrijk

 • Stel je bij gebruik vast dat een onderdeel ontbreekt of beschadigd is? Meld dit dan per mail binnen de 2 dagen na ontlening.
 • Spelmaterialen terugbrengen, doe je altijd aan de Groene Balie, nooit via de inleverbus.
 • We kijken spelmaterialen pas achteraf na. Je wordt na inlevering dus mogelijk gecontacteerd als er iets niet oké is.
 • Bij beschadiging, verlies of ontbrekende materialen rekent de bib een vergoeding aan. Controleer het spelmateriaal dus grondig voor je het terugbrengt.

aankoopsuggesties

Suggesties voor de aankoop van nieuw speelleermateriaal kan je doorgeven via het online aankoopsuggestieformulier.