Over ons

Openbare bibliotheek Kortrijk is een basisvoorziening waar alle burgers terecht kunnen met vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. De bib is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie;  ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden binnen het kader van een democratisch bestel.

De bibliotheek telt tien locaties in Kortrijk en deelgemeenten en wil zoveel mogelijk mensen bereiken met een gediversifieerd en actueel aanbod. De bibliotheek wil, naast het louter « bibliotheek zijn », een kruispunt worden van informatie en documentatie, een ontmoetingsplaats waar men van gedachten kan wisselen en een open leercentrum met focus op levenslang leren.

 beleidsplan 2020-2025

Jaaroverzicht 2023

Is de rol van de bibliotheek uitgespeeld in deze digitale tijden? Allesbehalve! Al is het accent wel wat verschoven. Vandaag wil openbare bibliotheek Kortrijk vooral een gemeenschapsvormende rol opnemen: onze bib uitbouwen als trefpunt en kenniscentrum dat talenten stimuleert. We blijven inzetten op lees- en taalbevordering, maar ook steeds sterker op (digitale) mediawijsheid. 
De cijfers en andere gegevens van 2023 wijzen erop dat we in die opzet slagen.