Educatieve materialen

In de centrale bibliotheek zijn de collecties themapakketten en speelleermaterialen voorbehouden voor educatieve doeleinden bij specifieke doelgroepen. Materialen uit deze collecties zijn bestemd voor gebruik door toekomstige en huidige leerkrachten, begeleiders en educatief verantwoordelijken. Aan de onthaalbalie of de groene balie kan je navragen of je hiervoor in aanmerking komt. Als dat het geval is, wordt je abonnement aangepast en kan je de themapakketten en speelleermaterialen ontlenen.

voorwaarden

Je kan max. 40 stuks ontlenen, waarvan

  • max. 2 themapakketten met een verschillend thema
  • max. 5 speelleermaterialen
  • max. 8 speelleerboeken.

De uitleentermijn is 4 weken + je kan éénmaal verlengen met 2 weken.
Themapakketten en speelleermaterialen terugbrengen kan enkel aan de groene balie van de centrale bibliotheek (niet via de inleverbus).

extra aanbod in de collectie