Maak je een print, doe je een reservatie of vraag je een boek uit een andere bib? Een aantal diensten zijn betalend. Alle tarieven vind je in de bibwijzer tarieven. 

In de buurtbibliotheken betaal je cash aan de balie, in de centrale bibliotheek betaal je aan de betaalautomaat, cash, met de bankkaart of Payconiq. Hiervoor heb je de lidkaart of eID nodig van de lener die het bedrag verschuldigd is. Online betalen kan via Mijn Bibliotheek.

Wanneer een bedrag 7 weken onbetaald blijft of bij een bedrag hoger dan € 15 wordt jouw abonnement geblokkeerd tot de betaling vereffend is. 
Maandelijks worden leners met een openstaand bedrag per brief aangemaand om de openstaande kosten te vereffenen. Per brief wordt een administratiekost aangerekend.

Wie hier geen gevolg aan geeft, krijgt een factuur in de bus.

Het retributiereglement van de stad werd grondig aangepast en vereenvoudigd. Naar aanleiding van de inflatie (prijsstijging materialen, verhoogde energie- en brandstofprijzen, overschrijding spilindex...) worden ook verschillende tarieven geactualiseerd. Het nieuwe retributiereglement is van toepassing vanaf 1 januari 2023.

 bibwijzer 'tarieven 2023'

facturatie

Ook wie materialen ontleent en deze, na herhaaldelijke aanmaningen, niet terug brengt, krijgt een factuur. Voor het zover is sturen we je enkele verwittigingen: 

  • als je mailadres bij ons gekend is, ontvang je drie kalenderdagen voor je vervaldag een mail met de boodschap de materialen tijdig terug te brengen of te verlengen. Deze herinneringsmail is een extra vorm van dienstverlening, de verantwoordelijkheid om de materialen tijdig in te leveren ligt steeds bij de lener, ook wanneer de e-mail om welke reden dan ook niet werd ontvangen. 

  • Één dag na de vervaldag krijg je opnieuw een mail of een eerste brief dat het materiaal te laat is en je dit kunt terugbrengen of verlengen (indien niet gereserveerd of max. verlenging bereikt).

  • 15 dagen later krijg je nogmaals een brief

  • 22 dagen later ontvang je een laatste brief en is je kaart geblokkeerd. Je kan nog steeds de materialen terugbrengen.
    Op deze brief wordt de vervangwaarde van alle materialen aangerekend + het maximum te-laat-geld. Breng je de materialen nog terug, wordt de vervangwaarde correct verrekend.

  • Eén maand na je blokkade maken we een factuur op. Hierbij rekenen we het maximum te-laat-geld van € 15 (per materiaal) en de vervangwaarde van de uitgeleende materialen.

Eenmaal je een factuur ontvangen hebt, is het niet meer mogelijk om de ontleende materialen terug te brengen naar de bibliotheek.

  • Één maand later ontvang je een rappelfactuur.

  • Éénmaal per jaar worden de niet opgeloste dossiers doorgegeven aan de deurwaarder voor verdere opvolging.