reserveren

Wat kan je reserveren?

  • een titel die uitgeleend is 
  • een titel die beschikbaar is (aanwezig in de centrale bib of één van de buurtbibliotheken)

 Een titel dit niet opgenomen is in de collectie kan je aanvragen via interbibliothecair leenverkeer. Wanneer een andere bibliotheek de titel in de collectie heeft, sturen ze die op met de post naar de centrale bib.

 Een titel die recent verscheen en nog niet in de collectie zit, kan je doorgeven als aankoopsuggestie.

Hoe reserveer je?

  • in de bibliotheek: aan de balie of via een cataloguscomputer
  • van thuis uit: via de online catalogus als je aangemeld bent bij Mijn Bibliotheek

praktisch

  •  Voor elke gereserveerde titel betaal je € 1,50.
  • We verwittigen je per mail of brief van zodra je reservatie klaar staat.  
  • Je hebt twee weken de tijd om je gereserveerde materialen op te halen.