Heulebeek

Participatietraject      Bypass      Preetjes Molen      N50C

Fiets- en groennetwerk Kortrijk Noord

Voor de zomer van 2017 werd een studiebureau aangesteld (Maatontwerpers in samenwerking met Antea Group) om werk te maken van de Heulebeek. Deze bureaus zullen samen een gebiedsvisie uitwerken voor de winterbedding van de Heulebeek en de reservatiestrook N50C. Het hele gebied werd in verschillende fases opgedeeld.

Daarnaast is ook het bureau “Monument in ontwikkeling” bezig met de opmaak van een beheersplan voor het beschermd dorpsgezicht rond Preetjes Molen.

Wat houdt dit allemaal concreet in?

De stad heeft in 2016 Preetjes Molen aangekocht en wenst deze te renoveren. Aangezien de molen in een beschermd dorpsgezicht ligt moet voor het ganse gebied een beheersplan opgemaakt worden. Dit dient goedgekeurd te worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed vooraleer de renovatie kan starten.

Wat betreft de inrichting van de Heulebeek

Maatontwerpers en Antea group zijn een visie aan het uitwerken voor het gebied waarin ook het beschermd dorpsgezicht is opgenomen. 
Eens deze visie is opgemaakt wordt dit vertaald naar concrete inrichting van het gebied. In die fase wordt het ontwerp opgemaakt en wordt gestreefd naar de uitvoering daarvan.
Het gebied tussen Warande en Izegemsestraat wordt opgedeeld in 3 deelgebieden en zullen de volgende jaren deel per deel worden uitgevoerd. We starten nu met deelgebied 1 met de bedoeling dit gebied te realiseren in het voorjaar van 2019.

Ontwerp deelgebied 1

Deelgebied 1 omvat het huidige speelveld en de boomgaard. Dit wordt meer open gemaakt met centraal een wandelpad. Je zal via een brug/platform over de Heulebeek kunnen. Een tweede brug zorgt dat je ook de toekomstige bypass kan oversteken. Centraal komen 2 speelheuvels met daarop onder andere een glijbaan en boomstammen waarop kinderen kunnen klauteren en balanceren. Ter hoogte van de wilgen komt nog een boomhut. Achter de heuvels zal de oever een minder steile helling krijgen om de beleving met de beek te versterken. In grote delen van de beekvallei zullen dieren grazen. Hier en daar zal men daarom veepoortjes installeren. De toegang tot het gebied blijft via de E. Hullebroucklaan ter hoogte van de Dwarsweg.

Voor meer info en vragen: neem contact op met projectleider Nicolas Provoost nicolas.provoost@kortrijk.be of 056 27 84 26.

logo vlaanderen
Simulatie deelgebied 1 Heulebeek
deelgebied 1 simulatie
deelgebied 1 simulatie 2