Bypass Heulebeek

Heulebeek     Participatietraject     Preetjes Molen     N50C

 

De aanleg van de bypass langs de Heulebeek is een project van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) waarbij door aanleg van deze bypass de wateroverlast in Heule centrum kan beperkt zal worden.

De bypass is een brede, diepe gleuf die dienst doet als "short-cut" van de Heulebeek en er voor zorgt dat wanneer de Heulebeek tussen de Zeger van heulestraat en de Warande het water onvoldoende snel kan afvoeren, het overtollige water kan evacueren via de bypass. Op deze manier worden de waterpeilen in Heule centrum beperkt. De bypass staat in normale omstandigheden droog en zal enkel worden benut bij hevige regenval (piekdebieten). Het afwaartse winterbed en de bypass compenseren de versnelde afvoer.
Voor de realisatie van deze bypass is tevens een koker nodig onder het spoor die zorgt voor de verbinding tussen de beek thv Tinnekebos en de bypass. in 2e instantie wordt de bypass zelf uitgegraven.

Timing: 

De koker, die de aansluiting maakt tussen de Heulebeek en de bypass, werd voor de zomer '18 onder de spoorweg geperst. De verdere uitgravingswerken voor de bypass volgen in het najaar '18 - voorjaar '19.
 

 

 

Bypass Heulebeek