N50C

Heulebeek      Participatietraject      Bypass      Preetjesmolen

N50C met parkfunctie en functionele fietsverbinding

Parkfunctie

De N50C beslaat een grote oppervlakte van het onderzoeksgebied. De voormalige reservatiestrook wordt momenteel gebruikt als landbouwgrond. Het gewestplan toont dat deze zone echter als woonzone bestemd is. Er wordt voorgesteld het gebied in te richten als parkfunctie. Op deze wijze vormt de N50C een groene en recreatieve verbinding tussen de Warande en het Astridpark. Om de functionele invulling van het park te bepalen werd een studie aan de hand van referenties gevoerd. Verschillende relevante types van parken werden hierin naar voren geschoven: belevingspark (Astridpark), evenementenpark (Kortrijk Weide), sportpark (Skatebowl Albertpark), landbouwpark (Marconi-strip Rotterdam),... De parktypes werden bij de participatiemomenten voorgelegd. Zodat ook de input van de bewoners voor de typekeuze meegenomen kon worden.

Functionele fietsverbinding

De noord-zuid fietsverbinding door dit parkgebied vormt één van de grootst geplande ingrepen in deze studie. Het traject van deze verbinding wordt reeds schematisch weergegeven in het mobiliteitsplan van Kortrijk als ‘missing link’. Tijdens de workshop in samenwerking met Jordi Farrando werden het fietstraject reeds uitgezet als potentiële link tussen de Warande en het Astridpark. Ook de verbinding naar Kortrijk Noord via de Wittestraat zijn hierin belangrijk samen met de verbinding Lendelede – Sint Katarina (Seinte).

Bovenlokaal is de verbinding Kortrijk- Roeselare via de nog te realiseren fietsnelweg, F361, naar Roeselare belangrijk binnen de mobiliteitsvisie.

Binnen deze studie werden eveneens verschillende trajecten overwogen voor de oversteek ter hoogte van de Heulebeek. Hierbij werd het traject tussen de Schapershoeve en het kerkhof overwogen als meest wenselijk. Binnen  deze studie kunnen alternatieve trajecten nog steeds overwogen worden.

Overeenkomst gronden

Op 25 februari keurde het CBS de overeenkomst met de eigenaar van de gronden N50C goed. We stelden de volledige stand van zaken voor aan de Watermolenaars op 21 maart ll. De presentatie kan je als pdf-bestand (4,1 MB) downloaden.

Presentatie infomoment N50C 21 maart 2019 (pdf)

 

logo vlaanderen
Simulatie deelgebied 1 Heulebeek