Participatietraject Heulebeek

Heulebeek      Bypass      Preetjes Molen      N50C

In het najaar van 2017 vonden 2 inspraakmomenten plaats waarbij geïnteresseerden suggesties konden meegeven aan het studiebureau over hun toekomstwensen in het gebied.

Het studiebureau ging hiermee aan de slag en in februari '18 presenteerden zij het voorontwerp van deelgebied 1.

Voor deelgebieden 2 & 3 volgen nog participatiemomenten.

Simulatie deelgebied 1 Heulebeek