Parkeerretributie

Er is een verschil tussen een parkeerbelasting en een parkeerretributie. Als de vaststelling dateert uit 2022, ontving je een parkeerbelasting.

Meer uitleg over parkeerbelastingen

1. Waar kan ik het retributiereglement lezen? 

Retributiereglement

2. Ik had een parkeersessie gestart maar ik kreeg toch een parkeerretributie.  

 • Was de parkeersessie afgelopen? 
 • Heb je jouw correcte nummerplaat ingegeven in de parkeerautomaat, via sms of onze mobiele website?  
 • Stond je geparkeerd op een Shop&Go parkeerplaats waar je geen parkeersessie moest starten? 

Omwille van bovenstaande redenen wordt een parkeerretributie opgemaakt. Bezorg ons zo snel mogelijk alle gegevens over je parkeersessie, samen met je nummerplaat en de referentie van je parkeerretributie. Mail alle info naar info@parko.be

3. Ik heb in een blauwe zone mijn parkeerschijf gelegd. Maar ik kreeg toch een parkeerretributie. 

 • Lag de wettelijke schijf er? 
 • Werd de parkeerduur overschreden? 

Je mag enkel de parkeerschijf Europees model gebruiken, waar alleen nog de aankomsttijd moet ingesteld worden. Stel deze in met de witte pijl op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. In een blauwe zone is de parkeerduur beperkt tot maximaal 2 uren, tenzij een onderbord op de signalisatie een andere tijdsduur aangeeft. 

4. De parkeermeter was defect en ik kon geen parkeersessie starten. 

In geval van een defecte automaat moet je altijd de parkeerschijf voorleggen. Hiermee kun je dan voor de maximale duur van die zone parkeren. Deze maatregel is voorzien in de wegcode en staat ook vermeld op de parkeerautomaat. 
Je kan uiteraard ook gebruikmaken van de mobiele website of 4411 om een ticket aan te kopen.

5. Ik heb een parkeerkaart voor personen met een handicap. Toch kreeg ik een parkeerretributie.  

 • Lag de originele kaart duidelijk zichtbaar aan de voorruit?  

Bij het parkeren moet de kaart met de voorzijde volledig zichtbaar zijn voor controle (zijde met kaartnummer en vervaldatum). De parkeerder is verantwoordelijk dat de kaart correct en duidelijk aan de voorruit ligt. Als de vervaldatum niet leesbaar is, wordt een parkeerretributie opgemaakt. De kaart achteraf voorleggen, telt niet. 

 • Is de geldigheidsdatum van de kaart afgelopen?  

Een aanvraagformulier kan je krijgen bij je mutualiteit. Hou er rekening mee dat de toekenningstermijn vanuit het FOD Sociale Zaken 6 maanden bedraagt. Als de kaart vervallen was, gaat het om een terechte vaststelling. Gebeurde de hernieuwingsaanvraag voor de vaststelling? Bezorg ons de bevestigingsbrief vanuit het FOD Sociale Zaken. 

 • Parkeerde je je wagen op een Shop&Go parkeerplaats?

Op Shop&Go parkeerplaatsen geldt ook de parkeerduurbeperking van 30 minuten voor houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap.  

6. Ik heb met 4411 betaald. Toch kreeg ik een parkeerretributie.

Contacteer de helpdesk van 4411 via www.4411.be of bel 078 05 44 11. 

Gebruikers van een andere provider dan Proximus, Scarlet en Orange moeten zich via de website inschrijven om gebruik te kunnen maken van SMS-parkeren. Via de website kan je kiezen voor een Premium of een Pro dienstenpakket. Hierbij zijn extra diensten mogelijk, zoals bijvoorbeeld het starten en stoppen van een parkeersessie via de app 4411. 

7. Ik heb een bewonersvergunning. Toch kreeg ik een parkeerretributie. 

 • Stond je in de juiste zone geparkeerd? 

De bewonersvergunning wordt opgemaakt op basis van jouw adres. Op de bevestigingsbrief van Parko staan de straten vermeld waar je mag parkeren.  Een overzicht van de bewonerszones vind je hier.

 • Woon je nog in Kortrijk (= gedomicilieerd)? 

Wij controleren dagelijks of de eigenaars van een bewonerskaart effectief nog in Kortrijk gedomicilieerd zijn. Zo niet, wordt de bewonersvergunning onmiddellijk geannuleerd. 

 • Rij je tijdelijk met een vervangwagen? 

Een bewonersvergunning is gelinkt aan jouw nummerplaat. Deze kan dus niet gebruikt worden voor een voertuig met een andere nummerplaat dan diegene die je opgaf bij de aanvraag.  Je kan je nummerplaat wijzigen via ons e-loket. 

8. Kan ik meerdere parkeerretributies op één dag krijgen?  

Ja. We werken volgens het halve dag tarief. Je kan dus meerdere retributies krijgen per dag. 

9. Hoe kan ik de parkeerretributie betalen? 

Kort na de vaststelling wordt een factuur naar de eigenaar van de wagen verstuurd. Hierop vind je een unieke gestructureerde mededeling die je moet vermelden bij de overschrijving. Zo wordt je betaling aan de juiste parkeerbon gekoppeld. Betaling aan het loket is enkel mogelijk via bancontact én na het maken van een afspraak. 

 • Bij niet-betaling ontvang je een aanmaning voor hetzelfde bedrag. 
 • Als de betaling ons niet voor de opgelegde vervaldatum bereikt, wordt een laatste waarschuwing verstuurd.
 • Bij het verder uitblijven van de juiste betaling wordt het dossier overgedragen aan het deurwaarderskantoor. 

10. Wat als ik niet akkoord ga met een parkeerretributie? 

Je kan ons telefonisch (056/28 12 12) of per mail contacteren (info@parko.be). 

Je kan de parkeerretributie ook betwisten via het volgende formulier:

Formulier betwisting
De betwisting moet gemotiveerd zijn en ingediend zijn voor het verstrijken van de betalingstermijn van de ‘laatste waarschuwing’. Zo niet wordt de retributie beschouwd als onbetwist en invorderbaar. 

Met dit formulier kan je een vraag stellen of een opmerking maken over je parkeerretributie. 

Als je alles correct hebt ingevuld, dan wordt de betalingsprocedure tijdelijk stopgezet. Zolang je melding wordt onderzocht, moet je niet betalen en ontvang je geen aanmaningen. Pas als je een antwoord ontvangt, wordt de procedure weer opgestart. 

Wij gaan zorgvuldig om met jouw privacy.

Algemene voorwaarden en privacyverklaring Parko | Kortrijk