Parkeerretributie

Indien de vaststelling dateert uit 2022, ontving u een parkeerbelasting.
Meer uitleg omtrent parkeerbelastingen vindt u hier.

1. Waar kan ik het retributiereglement lezen? 

Retributiereglement

2. Ik had een parkeersessie gestart en kreeg toch een parkeerretributie?  

 • Was de parkeersessie verstreken? 
 • Heeft u uw correcte nummerplaat ingegeven in de parkeerautomaat, via sms of onze mobiele website?  
 • Stond u geparkeerd op een Shop&Go parkeerplaats waar u geen parkeersessie dient te starten? 

Omwille van bovenstaande redenen wordt een parkeerretributie opgemaakt. Bezorg ons zo snel mogelijk alle gegevens omtrent uw parkeersessie, samen met uw nummerplaat en de referentie van uw parkeerretributie. Alle info kan je doorsturen naar info@parko.be

3. Ik heb in een blauwe zone mijn parkeerschijf gelegd maar kreeg toch een parkeerretributie. 

 • Lag de wettelijke schijf voor? 
 • Werd de parkeerduur overschreden? 

Sinds maart 2003 mag enkel de parkeerschijf (Europees model) waar alleen nog de aankomsttijd dient ingesteld te worden, gebruikt worden. Deze parkeerschijf stel je in met de witte pijl, op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. In een blauwe zone is de parkeerduur beperkt tot max. 2 uren, tenzij een onderbord op de signalisatie een andere tijdsduur aangeeft. 

4. De parkeermeter was defect en ik kon geen parkeersessie starten. 

In geval van een defecte automaat moet je steeds de parkeerschijf voorleggen. Hiermee kun je dan voor de maximale duur van die zone parkeren. Deze maatregel is voorzien in de wegcode en staat eveneens vermeld op de parkeerautomaat. 
U kan uiteraard ook gebruik maken van de mobiele website of 4411 om een ticket aan te kopen.

5. Ik heb een parkeerkaart voor personen met een handicap en toch kreeg ik een parkeerretributie?  

 • Lag de originele kaart duidelijk zichtbaar aan de voorruit?  

Bij het parkeren moet de kaart met de voorzijde volledig zichtbaar zijn voor controle (zijde met kaartnummer en vervaldatum). De parkeerder is verantwoordelijk dat deze correct en duidelijk aan de voorruit ligt. Indien de vervaldatum niet leesbaar is, wordt een parkeerretributie opgemaakt. De kaart achteraf voorleggen, telt niet. 

 • Is de geldigheidsdatum van de kaart verstreken?  

Een aanvraagformulier kun je krijgen bij uw mutualiteit. Hou er rekening mee dat de toekenningstermijn vanuit het FOD Sociale Zaken 6 maanden bedraagt. Indien de kaart vervallen was, gaat het om een terechte vaststelling. Gebeurde de hernieuwingsaanvraag voor de vaststelling? Bezorg ons de bevestigingsbrief vanuit het FOD Sociale Zaken. 

 • Parkeerde je je wagen op een Shop&Go parkeerplaats?

Op Shop&Go parkeerplaatsen geldt ook de parkeerduurbeperking van 30min voor houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap.  

6. Ik heb met 4411 betaald en kreeg toch een parkeerretributie? 

Contacteer de helpdesk van 4411 via http://www.4411.be/ of 078/05 44 11. 

Gebruikers van een andere provider dan Proximus, Scarlet en Orange moeten zich via de website inschrijven om gebruik te kunnen maken van SMS-parkeren. Via de website kan je kiezen voor een Premium of een Pro dienstenpakket. Hierbij zijn extra diensten mogelijk, zoals bijvoorbeeld het starten en stoppen van een parkeersessie via de app 4411. 

7. Ik heb een bewonersvergunning en kreeg toch een parkeerretributie. 

 • Stond je in de juiste zone geparkeerd? 

De bewonersvergunning wordt opgemaakt op basis van jouw adres. Op de bevestigingsbrief van Parko staan de straten vermeld waar je mag parkeren.  Een overzicht van de bewonerszones vind je hier.

 • Woon je nog in Kortrijk (= gedomicilieerd)? 

Wij controleren dagelijks of de eigenaars van een bewonerskaart effectief nog in Kortrijk gedomicilieerd zijn. Zo niet, wordt de bewonersvergunning onmiddellijk geannuleerd. 

 • Rij je tijdelijk met een vervangwagen? 

Een bewonersvergunning is gelinkt aan jouw nummerplaat. Deze kan dus niet gebruikt worden voor een voertuig met een andere nummerplaat dan diegene die werd opgegeven bij de aanvraag.  Je kan je nummerplaat wijzigen via ons e-loket. 

8. Meerdere parkeerretributies op één dag?  

We werken volgens het halve dag tarief. Je kan dus meerdere retributies krijgen per dag. 

9. Hoe kan ik de parkeerretributie betalen? 

Kort na de vaststelling wordt een factuur naar de eigenaar van de wagen verstuurd. Hierop vind je een unieke gestructureerde mededeling die je moet vermelden bij de overschrijving. Zo wordt je betaling aan de juiste parkeerbon gekoppeld. Betaling aan het loket is enkel mogelijk via bancontact én na het maken van een afspraak. 

 • Bij niet-betaling ontvangt u een aanmaning voor hetzelfde bedrag. 
 • Indien de betaling ons niet voor de opgelegde vervaldatum bereikt, wordt een laatste waarschuwing verstuurd.
 • Bij het verder uitblijven van de juiste betaling wordt het dossier overgedragen aan het deurwaarderskantoor. 

10. Wat als ik niet akkoord ga met een opgelegde parkeerretributie? 

Je kan ons altijd telefonisch (056/28 12 12) of per mail contacteren (info@parko.be). 

Je kan de parkeerretributie ook betwisten via het daartoe bestemde formulier:

Formulier betwisting
De betwisting moet gemotiveerd zijn en ingediend zijn voor het verstrijken van de betalingstermijn van de ‘laatste waarschuwing’. Zo niet zal de retributie beschouwd worden als onbetwist en invorderbaar. 

Met dit formulier kun je een vraag stellen of een opmerking maken over je parkeerretributie. 

Als je alles correct hebt ingevuld, dan wordt de betalingsprocedure tijdelijk stopgezet. Zolang je melding wordt onderzocht, moet je niet betalen en ontvang je geen aanmaningen. Pas wanneer je een antwoord ontvangt, wordt de procedure weer opgestart. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy, voor meer info hieromtrent kan u terecht op deze link:

Algemene voorwaarden en privacyverklaring Parko | Kortrijk