Bewonerszones

Als bewoner van een betalende zone in Kortrijk kan je gratis één “bewonersvergunning straatparkeren” verkrijgen die parkeerfaciliteiten biedt. Met de vergunning parkeer je onbeperkt en gratis in je woonomgeving en ben je niet langer verplicht om een parkeersessie te starten. 
Hieronder wordt bij elke bewonerszone aangegeven welke straten recht hebben op een bewonersvergunning en welke parkeerstraten horen bij deze zone. 

Aanvraag nieuwe bewonersvergunning/ aanpassing bestaande bewonersvergunning