Discriminatie

Wat is discriminatie?

Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van anderen op basis van persoonlijke kenmerken. Volgens de wet zijn zowel discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en haatmisdrijven tegenover een persoon of een groep omwille van specifieke persoonlijke kenmerken strafbaar. 
Meer informatie bij UNIA

Waarvoor kan ik een melding maken of klacht indienen? 

  • Aanzetten tot discriminatie, haat, geweld of segregatie tegen anderen, in het openbaar, doelbewust en om een welbepaalde reden
  • Denkbeelden verspreiden over rassuperioriteit of rassenhaat
  • Behoren tot of meewerken met een groep of vereniging die herhaaldelijk discriminatie of segregatie verkondigt
  • Negationisme (het ontkennen van de Jodenvervolging door nazi-Duitsland)
  • Schriftelijke en verbale beledigingen, misbruik van communicatiemiddelen en stalking
  • Drukpersmisdrijven

Meer informatie bij UNIA   WATWAT

Ik wil het melden

Discriminatie bewijzen is niet makkelijk. Daarom is het belangrijk om zo veel mogelijk relevant materiaal te verzamelen en te bewaren. Bewaar dus als het kan elke brief, e-mail, sms of ander bericht, neem een screenshot van Facebookberichten, … Waren er ook andere mensen aanwezig toen je werd gediscrimineerd? Zij kunnen eventueel getuigen.

Je kan discriminatie melden bij Unia, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en Lumi.

Daarnaast kan je klacht indienen bij politiezone (PZ) Vlas. Meld je je bij Unia of het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, dan helpen zij je dossier op te bouwen en begeleiden ze je bij de juridische procedure.

Meer info over de meldpunten

Wat kan ik doen als ik discriminatie zie?

Stel jezelf de vraag of je zelf zo behandeld wilt worden.

Als omstaander zijn er vier opties om te reageren:

  • Direct reageren: stap op de situatie af
  • Afleiden
  • Achteraf aanspreken
  • Signaleren

Op de website React to racism van Avansa Oost-Brabant en ORBIT vzw vind je meer dan 70 inspirerende getuigenissen en methodieken om sterker te staan in de aanpak van racisme.

REACT TO RACISM