Samen tegen grensoverschrijdend gedrag

Hoe je effectief reageert bij ongepast gedrag is soms moeilijk in te schatten, maar je kan het wel leren. De stad biedt een gratis vorming (2u) aan waarin je tips krijgt hoe je als omstaander omgaat met verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Doen, want opkomen tegen straatintimidatie doen we samen.  De eerste omstaanderstraining (22 juni 2023) was volzet. Schrijf je alvast in op de wachtlijst om een omstaanderstraining te volgen in het najaar van 2023. Een exacte datum volgt zo spoedig mogelijk. 
 

Meer info via lee.blomme@kortrijk.be

Wat is een omstaanderstraining?

In deze vorming geven we een aantal tips en strategieën mee om gepast te leren reageren op verschillende vormen (racistische uitspraken, seksuele intimidatie,... ) van grensoverschrijdend gedrag. In deze vorming leer je eerst hoe je stereotypen en blinde vlekken kan identificeren bij jezelf. We staan kort stil bij de psychologie van het befaamde omstaandereffect: hoe komt het dat mensen soms passief toekijken of wegkijken bij grensoverschrijdend en discriminerend gedrag en dus geen hulp bieden of pas heel laat in actie komen. Vervolgens gaan we samen aan de slag. We reiken je vier concrete strategieën aan om te reageren en om dus een actieve omstaander te worden. We leggen casussen voor die we dan in kleine groepjes inoefenen aan de hand van de verschillende strategieën. Er is ook ruimte om zelf een casus aan te brengen die we dan vervolgens gezamenlijk inoefenen met de strategieën. Op deze manier geven we je de handvaten om steeds iets te doen wanneer er zich iets ongepast voordoet (discriminatie, grensoverschrijdend gedrag) in jouw omgeving waar jij getuige van bent. We kijken tenslotte samen hoe we een podium kunnen geven aan meerstemmigheid en meer verbinding in onze stad. ‘Be The Change You want to See’.

Lesgever: Mevr. Ciska Debacker, antropologe, diversiteit -en inclusie expert (Oriënta-coaching).

Wachtlijst vorming omstaanderstraining

Aantal personen
Ik ga akkoord dat er gegevens verwerkt worden in het kader van inschrijving omstaanderstraining.