Ik was getuige

Ik wil melden als getuige of omstaander

Luister

Wanneer je zelf ongewenst gedrag zag of een kennis dit met je deelt, probeer dan in de eerste plaats te luisteren. Het helpt om gewoon je verhaal te kunnen doen.

Reageer

Ongewenst gedrag kan overal voorkomen en iedereen kan hier getuige van zijn op school, op het werk of op café. Als omstaander speel je een belangrijke rol om het slachtoffer te helpen. Vaak weet je niet hoe je hier gepast op moet reageren. Er zijn heel wat drempels: je durft je niet uitspreken, je weet niet hoe anderen zullen reageren, je kan jezelf in gevaar brengen … Probeer één van deze 5 A’s:

  • Afleiden: Leid de aandacht af van de situatie. Geef zo het slachtoffer de kans om naar een veilige plek te gaan of de dader om weg te gaan.
  • Anderen betrekken: Vraag hulp van andere mensen in de buurt. Samen sta je sterker. 
  • Afzonderen: Haal het slachtoffer uit de situatie, weg van de dader.
  • Aanspreken: Spreek de daders aan en wijs op hun gedrag. Doe dit enkel als je je veilig voelt.
  • Aanwezig blijven: Blijf aanwezig en houd de situatie in het oog. Je kan achteraf het slachtoffer aanspreken en hulp bieden.

WATWAT