Andere maatregelen bij hinder openbare werken

Indien je als detailhandel, horeca of dienst niet in aanmerking komt voor de hinderpremie of sluitingspremie van VLAIO, kan je beroep doen op andere maatregelen. Als je een hinderattest nodig hebt, kan je dit aanvragen via het formulier onderaan deze pagina.

Hieronder een overzicht:

uitverkoop

Uitverkoop

Bij overmacht door openbare werken, krijg je de mogelijkheid om een uitverkoop te organiseren. Concreet betekent dit dat je overgaat tot het verkopen met verlies. 

Voorwaarden:

  • Periode van max. 5 maanden
  • Uitverkoop in het gebruikelijke verkooppunt
  • Uitverkoop van het volledig aanbod

Meer info vind je op de website van FOD Economie

Vraag hier jouw hinderattest aan om een uitverkoop te organiseren. 

Vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep kunnen door de verminderde inkomsten tijdelijk een vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds. 

De aanvraag kan je doen via het sociale verzekeringsfonds waarbij je bent aangesloten (Acerta, Liantis, Xerius ...)

Uitstel betaling RSZ-bijdragen

Bij hinder van openbare werken kan je eveneens uitstel van zowel de werkgevers- als de werknemersbijdragen aanvragen. Dit kan bij de Directe inningen van de RSZ of jouw sociaal secretariaat. 

Meer info bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Tijdelijke werkloosheid

Wegenwerken kunnen ervoor zorgen dat er tijdelijk onvoldoende werk is voor werknemers. In deze situatie is er de mogelijkheid om personeel tijdelijk werkloos te stellen. De overmacht wordt voorgelegd aan het werkloosheidsbureau van de RVA.  

Fiscale maatregelen

Bij wegenwerken kan er eveneens een uitstel van betaling of kwijtschelding van nalatigheidsintresten op btw, directe belastingen of gemeentebelastingen worden aangevraagd. Dit kan door een gemotiveerd verzoekschrift naar de belastingen te sturen. 

Meer info bij FOD Financiën

Verhoogde projectsubsidie voor handelscomités

De stad Kortrijk ondersteunt handelscomités die acties doen om hun kern te versterken. Bij hinder door openbare werken in een bepaalde zone wordt de projectsubsidie verhoogd tot maximaal € 1.500,00 waarbij 75% van de kosten kunnen worden terugbetaald. Voor meer informatie over deze maatregel richt je je tot Onderneem in Kortrijk.

Meer info

Vraag een hinderattest

Reden hinderattest

Dit veld hoef je enkel in te vullen als u bij de reden hierboven 'andere' selecteerde.

Vul hier uw ondernemingsnummer of uw BTW nummer in.