Vergunning voor drankgelegenheid

Als je in jouw zaak alcoholische dranken verkoopt om ter plaatse te verbruiken, moet je beschikken over een drankvergunning. Deze vergunning is zowel persoons- als plaatsgebonden. De vergunning vraag je aan één maand voordat je start met deze activiteit.
Om deze aanvraag te kunnen doen, heb je een uittreksel uit het strafregister nodig.

Voorwaarden

Aanvraag drankvergunning

Je dient te voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in:

Wat moet je meenemen?

Om deze vergunning aan te vragen, vul je het aanvraagformulier in. Je zal een recent (max 3 mnd oud) uittreksel uit het strafregister moeten toevoegen aan jouw aanvraag. Het model van uittreksel dat je nodig hebt is 596.1-8 - slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt. Jouw uittreksel uit het strafregister vraag je in de gemeente waar je woont. Ben je woonachtig in Kortrijk? Dan kan je jouw uittreksel digitaal aanvragen via het Thuisloket.

Info uittreksel strafregister

Extra informatie

In bepaalde gevallen heb je geen drankvergunning nodig of loopt de procedure op een andere manier:

  • Een occasionele drankgelegenheid moet niet over een drankvergunning beschikken. Een occasionele drankgelegenheid is de vooraf als dusdanig aangegeven drankgelegenheid die, naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste tienmaal per jaar en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen wordt gehouden door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging, met uitzondering van de handelsvennootschappen en van feitelijke verenigingen met winstoogmerk
  • Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op jaarbeurzen worden geacht occasionele drankgelegenheden te zijn, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant.
  • Voor het verstrekken van sterke drank op het openbaar domein of op openbare culturele en sportieve manifestaties moet er steeds voorafgaand een machtiging verkregen worden van het College van Burgemeester en Schepenen. Deze kan je aanvragen via het evenementenloket.
  • Voor het verkopen van alcoholische dranken om niet ter plaatse te verbruiken, dien je over een Handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken te beschikken, deze kan je aanvragen bij Douane en Accijnzen.

Er zijn nog heel wat andere regels waaraan je moet voldoen voor het uitbaten van een drankgelegenheid. De startersgids van Horeca Vlaanderen bied je een totaaloverzicht.