Aanvraag drankvergunning (digitaal)

Met dit formulier kan je een aanvraag indienen voor het bekomen van een drankvergunning.

  • 1 Huidige Gegevens aanvrager
  • 2 Gegevens van de zaak
  • 3 Openingsuren
  • 4 Verzekeringen
  • 5 Aanvraag en bijlagen
  • 6 Einde