Aanvraag drankvergunning (digitaal)

Met dit formulier kan je een aanvraag indienen voor het bekomen van een drankvergunning.

  • Huidige Gegevens aanvrager
  • Gegevens van de zaak
  • Openingsuren
  • Verzekeringen
  • Aanvraag en bijlagen
  • Einde