Aanvraag drankvergunning (digitaal)

Met dit formulier kan je een aanvraag indienen voor het bekomen van een drankvergunning. Om deze aanvraag volledig te kunnen invullen, heb je een recent uittreksel uit het strafregister nodig, 596.1-8 - slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt.

Dit uittreksel vraag je in de gemeente waar je woont. Voor Kortrijk kan je dit digitaal aanvragen via het Thuisloket.

Gegevens aanvrager
Gegevens van de zaak
Type zaak
Wil je de zaak geopend houden tussen 01u00 en 05u00?
Als je jouw zaak wil openen tussen 1 en 5 uur, moet je beschikken over een overlastconvenant / nachtvergunning.
Verzekeringen
Aanvraag en bijlagen
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pdf.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pdf.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pdf.
Tevredenheidsonderzoek aanvraag drankvergunning
In het kader van de verbetering van onze (digitale) dienstverlening, vernemen we graag hoe je jouw aanvraag voor een drankvergunning hebt ervaren aan de hand van 4 vragen. Wens je deel te nemen aan dit onderzoek?
Hoe was je ervaring met het invullen van de aanvraag?
Had je hulp nodig bij het invullen van de aanvraag?
Had je alle nodige informatie en documenten bij de hand om de aanvraag meteen in te vullen?
Tijdens de analyse van dit tevredenheidsonderzoek is het mogelijk dat jouw antwoorden gekoppeld worden aan (1) het volgende tevredenheidsonderzoek dat je zal ontvangen en (2) de vergunning die je aangevraagd hebt. Jouw resultaten zullen ten allen tijde confidentieel behandeld worden en niet verwerkt worden door een derde partij.