Zorg en welzijn

In het Sociaal Huis kan je terecht met al je vragen over welzijn: financiële problemen, huisvesting, kinderopvang, info rond diensten zoals de zorgkas, mutualiteit, vakbond... De medewerkers maken je wegwijs in het aanbod van diensten die beschikbaar zijn voor de inwoners van Kortrijk. Zij zoeken samen met jou waar je best terecht kan en helpen je om je rechten te kennen en op te nemen.

Het OCMW is er voor elke inwoner van Kortrijk met bijzondere aandacht voor mensen met minder welzijnskansen en senioren. De sociale dienst, de dienst activering en de wijkteams van het OCMW hebben een aanbod op jouw maat.

Zorg Kortrijk bundelt het lokale, openbare zorgaanbod in Kortrijk. Concreet gaat het om alle ouderenvoorzieningen, sociale woongelegenheden, thuiszorg en kinderopvang. Zorg Kortrijk werkt met veel passie en vakmanschap aan de zorgverlening die aansluit op het levensverhaal van de Kortrijkse burger.

Contactgegevens