Nieuws - meest recent

01/03

In Vlaanderen zijn er nog bijna 350 wilde bijensoorten die planten bestuiven, daarbij horen ook honingbijen, hommels en solitaire bijen. Wie wilde bijen aan het werk wil zien, moet voldoende nectarbronnen in zijn tuin voorzien en de bijen helpen te overleven. In je tuin of op je balkon kan je heel wat acties ondernemen voor wilde bijen.

Bijen hebben het moeilijk, dat is bekend. Deze expo vertelt wat jij kan doen om bijen te helpen op je balkon, in je tuin, straat, wijk, ...

2 reacties

Voor het 12e opeenvolgende jaar kunnen Belgische ambachtslieden zichzelf promoten dankzij de Nationale wedstrijd Ambacht in de Kijker die erop gericht is om de ambachtelijke sector te promoten bij het grote publiek en jongeren warm te maken voor deze sector. Ben je een ambachtsman of ken jij ambachtslui? Schrijf in of nomineer ze voor deze wedstrijd.

Ontvangsten in het stadhuis vinden meestal plaats in de Beatrijszaal. De naam van de zaal is niet zomaar gekozen, maar verwijst naar gravin Beatrijs uit de 13e eeuw. Ze was de weduwe van Willem III van Dampierre en verloor letterlijk haar hart aan Kortrijk. Beatrijs was ook de gastvrouw voor dichters en zangers en stond bekend als een warm en hartelijk persoon. Het stadsbestuur laat nu haar portret ophangen in de Beatrijszaal. Het schilderij van dit historisch figuur geeft allure aan de zaal. Het is bovendien een verwijzing naar de gastvrijheid waarmee de stad haar genodigden ontvangt.

Allemaal digitaal en iedereen welkom aan onze Digitafel! Aan tafel is het altijd gezellig, is er tijd voor gesprek en leren we van elkaar, jong of oud, crack of beginner...

Digtafel 2018

Fatsoenlijke, welgemanierde burgers vloeken niet. Nooit. Maar wie achter de computer zit, laat vaak het fatsoen varen. Gebrek aan controle en zelfredzaamheid werkt frustrerend en drijft een mens soms tot wanhoop. Hoe kan je geholpen worden zonder te grote afhankelijkheid van externe hulp? Ga maandelijks naar de DIGIDOKTER, een initiatief van openbare bibliotheek Kortrijk en Vormingplus.

Digidokter voorjaar 2018

Vanaf 29 januari wordt gewerkt op Heuleplaats vanaf het kruispunt met de Stijn Streuvelslaan tot aan de Zeger van Heulestraat.

Vanaf maandag 29 januari worden er, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, werken uitgevoerd op de R36 Burgemeester Vercruysselaan in Kortrijk ter hoogte van het Guldensporencollege. Er worden allerlei maatregelen genomen om de gewestweg in te richten als schoolomgeving. De werken zullen 5 weken in beslag nemen.

5 reacties

Doorheen het jaar organiseren de Kortrijkse gidsenverenigingen ‘Gidsenkring Kortrijk’ en ‘Gidsenplus’ op vaste momenten themawandelingen. Maar er zijn ook boottochten en bijzondere gidsbeurten.

19/01

#bibvooriedereen

Vind je de bib een basisdienst voor iedereen? Vind je het belangrijk dat het gemeentebestuur blijft investeren in de bib?

Vanzelfsprekend is dat niet meer... Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. Ze bepalen nu zelf of een bib nodig is en welke werking ze uitbouwen. De voorbije jaren werd op vele plekken in Vlaanderen al bespaard op collectie en personeel.

 

Vind jij dat iedereen toegang moet hebben tot de diensten die de bib aanbiedt en ontwikkelt?

Een bibliotheek voor iedereen!

Mellestraat, Heulsekasteelstraat, Pastoriestraat en een deel van Heuleplaats terug open voor alle verkeer vanaf 22 januari 2018