Nieuws - meest recent

Het complex project K-R8 start een mobiliteitsstudie om de verkeersknoop op de R8 te ontwarren. K-R8 is een én-én verhaal waarin zowel mobiliteit als de toekomst van ruimtelijke ontwikkeling in de regio de hoofdrollen spelen. En daarin is jouw verplaatsing en mening belangrijk!

Fase 2 van de heraanleg van Heuleplaats is bijna klaar: In de Mellestraat, Heulsekasteelstraat, Pastoriestraat en op een deel van Heuleplaats legt de aannemer momenteel de klinkers. Begin december wordt de rijweg in beton gegoten. Het beton
moet daarna nog uitharden. Als de weersomstandigheden goed zijn en het beton voldoende uitgehard is, gaan deze straten tegen de kerstvakantie terug open voor alle verkeer.

Monseigneur de Haerne was in de 19e eeuw een belangrijk figuur. Hij realiseerde heel veel voor Kortrijk en omstreken, zowel op vlak van economie, onderwijs en liefdadigheid. De voorbije decennia raakte hij wat in de vergetelheid. Zijn standbeeld stond ooit op de Grote Markt voor de Patria en staat nu in het parkje in Monseigneur de Haernelaan ter hoogte van de Sint-Sebastiaanslaan. Het standbeeld was echter dringend aan onderhoud toe.

Het complex project K-R8 start een mobiliteitsstudie om de verkeersknoop op de R8 te ontwarren. K-R8 is een én-én verhaal waarin zowel mobiliteit als de toekomst van ruimtelijke ontwikkeling in de regio de hoofdrollen spelen. En daarin is jouw verplaatsing en mening belangrijk.

De Heulebeekvallei is volop in ontwikkeling. De stad stelde een studiebureau aan om een globale visie op te maken rond een deel van de Heulebeek en het beschermd gebied rond Preetjesmolen. Het project moet er voor zorgen dat het landschap ontsloten wordt zodat omwonenden en bezoekers ten volle kunnen genieten van de vallei. De eigenlijke realisatie verloopt in verschillende fases. Fase 1 is het gebied achter de Emiel Hullebroecklaan. Hierover horen we graag jouw mening.

Na twee jaar verbouwen opent het vernieuwde muziekcentrum zijn deuren. De oude site die in drie aparte blokken opgedeeld was, werd omgevormd tot één muziekcentrum waar alle partners hun plaats krijgen en van waaruit samen gewerkt wordt aan Kortrijk Muziekstad. Het openingsweekend (1-3 december) wordt een genre-overschrijdend muzikaal festijn.

Van 1 oktober tot eind maart is de strooidienst permanent stand-by. Dit jaar is er een nieuwe aanpak voor het strooien van fietspaden. Het stadsbestuur zet hiervoor 3 extra medewerkers in. Vanaf begin 2018 wordt er ook efficiënter gestrooid.

2 reacties

De stad wil dit najaar extra aandacht schenken aan het verplichte gebruik van het fietslicht. Daarom worden deze week maar liefst 5.000 sets fietslampjes uitgedeeld op verschillende locaties in de stad.

2 reacties

Van 16 tot 24 december 2017 is de Veemarkt het decor voor de bijzondere kerstmarkt ‘MarcT de Triomphe’. Dit initiatief bestaat uit 9 dagen markt waar muziek, voeding, ontmoeting en verbinding centraal staan. Organisaties, scholen, ondernemers, maar ook de Kortrijkzanen zelf kunnen meewerken aan deze kerstmarkt van solidariteit. Hun ideeën, projecten en initiatieven zijn belangrijk voor de invulling, planning en uitvoering van het concept.

Avondshopping tot 20u bij de deelnemende handelszaken en de k in kortrijk.