Nieuws - meest recent

In 2011 werden de woningen in de Vaartstraat 8 en 10 samengevoegd tot één geheel en ingericht als restaurant (Cyrano de Bergerac). Beide woningen zijn beschermd als monument. Het stadsbestuur verleende op 15 januari 2018 een bouwvergunning om het geheel weer op te splitsen in twee aparte woningen met woonfunctie.

Tussen 23 januari en 13 februari 2018 vinden er in de Kasteelstraat verschillende werken plaats.

Het stadsbestuur roept op om de stad zoveel mogelijk te verlaten via de Aalbeeksesteenweg – Condédreef – R8 – E17 en te bereiken via de Meensesteenweg en Doorniksewijk.

2 reacties

Eind november kondigde Stad Kortrijk aan een nieuwe invulling te willen geven aan het kaartershuisje aan het Plein. Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerden het lastenboek inkijken en hun project indienen. Ze krijgen daartoe de tijd tot 21 februari.

Niet minder dan 13 partners, waaronder Horeca Vorming Vlaanderen, de VDAB en Mentor vzw, slaan de handen in elkaar voor het opleidingsproject VORK. Door die unieke samenwerking wordt het vanaf april 2018 mogelijk om in het nieuwe Volksrestaurant VORK jaarlijks 76 mensen op te leiden die aan de slag kunnen in de horeca in stad Kortrijk en omstreken. Dit is meer dan het dubbele van het huidig aantal opleidingen.' 

 

Op 26 februari 2018 kan je als retailer op trendtour. Je bezoekt The Home of Retail in Antwerpen, een indrukwekkende belevingsruimte van 1.200 m² waar je de toekomst van het winkelen kan ervaren met al je zintuigen. Daarna bezoek je enkele nieuwe en inspirerende winkelconcepten.

Vanwege de waarschuwing van het KMI heeft de FOD Binnenlandse Zaken beslist heeft om het nummer 1722 te activeren.

Het nummer 1722 zal vanaf middernacht bereikbaar zijn. Wanneer het nummer gedesactiveerd zal worden, is nog niet bekend.

Op dit nummer kunnen mensen terecht die een brandweerinterventie voor stormschade willen aanvragen.

Op die manier wordt het noodnummer 112 vrijgehouden voor levensbedreigende situaties.

Uniek in zijn soort, dat is iets wat je gerust van Memento Woordfestival Kortrijk kunt zeggen. De afkeer of de hang naar verandering zijn dit jaar het centrale thema. Op vrijdagavond is er de derde editie van de woordnacht waarin je in groepen van 15 mensen van voorstelling naar voorstelling wandelt. Op zaterdag vinden alle activiteiten in de Scala en het Groeningeheem plaats : poëtische bokskampen , auteurslezingen, concerten, cross-overvoorstellingen en literaire interventies van de Letterzetter en zijn collectief van woordkunstenaars.

Vanaf woensdag 17 januari zet de Watergroep de werken aan de Burg. Felix de Bethunelaan verder. De verkeerssituatie wijzigt tijdelijk.

Het Stationsproject Kortrijk bouwt een fiets- en bustunnel in de Zandstraat . De spoorwegbrug wordt nu langs de noordzijde van het station (kant Conservatoriumplein) verstevigd met damplanken. Deze werken worden 's nacht uitgevoerd en duren nog tot en met woensdagnacht. Deze werken veroorzaken nachtlawaai.

2 reacties