Nieuws - meest recent

De typische grooves van Waar is Ken? zijn op zaterdag 24 november live te horen in OC De Wervel.

De Vonke XXL is een Heuls evenement, een concertavond voor staand publiek dat steevast gratis is! Op zaterdag 11 november zorgen achtereenvolgens The Ed Sullivan Quartet, School is Cool en Heulse dj's voor wat ongetwijfeld een memorabele avond wordt.

30/10

De wereld door de ogen van een persoon met (jong)dementie.

De firma Persyn is klaar met het herstel van de betonplaat boven de private parking onder het Overbekeplein. Deze werken, in opdracht van de vereniging van mede-eigenaars van de appartementen op het Overbekeplein, duurden ongeveer 2 maanden langer dan voorzien. Wegenbouw Ockier start na de herfstvakantie, in opdracht van het stadsbestuur, met de heraanleg van het Overbekeplein. De stad streeft ernaar deze werken te realiseren tegen half maart 2018.

13/11

André Demedts in de kijker van 13 november tot 10 december 2017

De Hemelrijkstraat wordt vernieuwd. De voorbereidende werken starten in november 2017. De eigenlijke heraanleg start aansluitend in het voorjaar van 2018.

Rooien van bomen en uitfrezen boomstronken

In de week van 16 oktober rooit de stad de 16 bolesdoorns. De week daarna zal een aannemer de boomstronken uitfrezen.

Nutswerken

1 reacties

De oorspronkelijk in augustus geplande werken op de E403 tussen Moorsele en Wevelgem die werden uitgesteld wegens een te hoge oppervlaktewaterstand zullen toch nog dit jaar van start kunnen gaan. Vanaf woensdag 22 november starten de eigenlijke werken voor de vernieuwing van het wegdek en de riolering op de E403 tussen Moorsele en Wevelgem. Het einde van de werken is voorzien eind maart 2018. Vanaf maandag 20 november zal de aannemer starten met de plaatsing van de signalisatie.

In de stationsomgeving is er een hoog risico op het aantreffen van niet gesprongen explosieven (NGO’s) uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Tijdens de werken voor het Stationsproject nemen we alle mogelijke veiligheidsmaatregelen in acht. Alle buurtbewoners worden uitgenodigd op een infovergadering op 13 december om 19u30 in de Schouwburg. Het stad en de partners van het Stationsproject leggen daar uit wat het eventuele gevaar precies inhoudt, welke voorzorgmaatregelen ze nemen en wat de afspraken zijn bij eventuele evacuatie.

THV De Nul – Stadsbader startte in september in opdracht van het Stationsproject Kortrijk met de voorbereidende werken voor de bouw van de fiets- en bustunnel in de Zandstraat. De aannemer verplaatste de nutsleidingen en voerde sonderingen uit. Van november 2017 tot maart 2018 worden er nog voorbereidende werken uitgevoerd. Deze werken kunnen geluids- en of verkeershinder met zich meebrengen.

Op zaterdag 21 oktober 2017 luidde een nieuw sportief tijdperk in voor alle Kortrijkzanen. Met de eerste steenlegging van het nieuwe regionaal sport- en recreatiecentrum geven we het startsein voor de bouw van een Olympisch 50 meter topsportbad, de langste wildwaterbaan van het land (160m), verschillende glijbanen, een golfslagbad, 3 kinderbaden, warme lagune en wellness.