Inname openbaar domein / Gemeentelijke parkeerkaart

Klik en regel snel  Maak een afspraak

Omschrijving

Als je werken wil uitvoeren, verbouwen, een container plaatsen of een verhuiswagen parkeren, en daarvoor een stukje van het openbaar domein moet innemen, heb je een toelating inname openbaar domein nodig.

Aanvragen

Wie moet de aanvraag indienen?

 • de persoon die de werken (plaatsen container, kraan, ...) uitvoert (meestal een aannemer) doet de aanvraag

Wanneer?

 • minstens 3 werkdagen voor de inname. (dag van de aanvraag en uitvoering zijn niet inbegrepen in deze timing)
 • minstens 10 werkdagen (dag van de aanvraag en uitvoering zijn niet inbegrepen in deze timing) voor de inname als er hinder is voor voetgangers, fietsers of autoverkeer. 
  in dit geval is immers een signalisatiemachtiging vereist.

  • hinder betekent dat de normale verkeerssituatie wijzigt door de inname van het openbaar domein. (vb. smallere doorgang op het fiets- of voetpad of de rijweg).
  • als de inname enkel gebeurt op een plaats waar normaal kan of mag geparkeerd worden, beschouwen wij dit als niet hinderlijk.

  • bij een inname met verkeershinder moet je een signalisatieplan opmaken. De politie levert de signalisatiemachtiging af samen met de toelating voor de inname.

   • informatie nodig voor de opmaak van een signalisatieplan?
    Contacteer de verkeersdienst van de politie via 056 27 12 18 of  PZ.VLAS.InnameOpenbaarDomein@police.belgium.eu
   • wat is een signalisatiemachtiging?
    Een signalisatiemachtiging verleent je de toelating om signalisatie te plaatsen op het openbaar domein. De signalisatie is nodig om de tijdelijke gewijzigde verkeerssituatie aan te duiden. Daarom moet je bij aanvraag voor een inname openbaar domein met verkeershinder altijd een plan toevoegen waar op staat welke signalisatie er zal geplaatst worden. Je krijgt deze machtiging samen met je toelating inname openbaar domein.

Hoe kan je de inname aanvragen?

 • je vult het online aanvraagformulier in

Ga naar het aanvraagformulier

 • beschik je niet over een computer of ervaar je problemen bij het invullen van het aanvraagformulier, dan ben je tijdens de openingsuren welkom in het stadhuis op afspraak. (link bovenaan pagina)
 • niet-correcte aanvragen kunnen door ons gewijzigd of aangepast worden, dit kan een prijswijziging veroorzaken

Waar kan je verkeerssignalisatie huren of kopen?

 • bij een inname met verkeershinder moet de tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie aangeduid worden met signalisatie en dit conform de signalisatiemachtiging.
 • de stad ontleent geen verkeerssignalisatie (uitgezonderd parkeerverbodssignalisatie).
  Je kan hiervoor terecht bij een private signalisatiefirma.

Hoe ontleen en/of plaats je parkeerverbodssignalisatie?

Parkeerverbodsborden en toebehoren (rubberen voeten) kan je, op vertoon van de toelating inname openbaar domein, gratis afhalen in Depot 102, de uitleenwinkel van de stad. (zolang de voorraad strekt) 

 • de signalisatie moet je ten laatste 24 uur vóór de aanvangsdatum van de inname plaatsen
 • neem direct na plaatsing een foto van de parkeerverbodszone afgebakend met de borden 
  Maak deze foto samen met de kentekens van de eventuele geparkeerde voertuigen over aan de politiezone Vlas via pz.vlas@police.belgium.eu
 • eigen borden kunnen ook geplaatst worden onder dezelfde voorwaarden 

 

Kosten

Hoeveel kost een inname van het openbaar domein?

In Kortrijk

 • betalende parkeerplaatsen (inclusief Shop&Go en bewonersparkeerplaatsen):

  • In de zones KOR1KOR1B (Kortrijkse binnenstad) en KOR3 (President Kennedylaan nabij Kortrijk XPO en Kinepolis): € 15 dag/eenheid *
  • In de zone KOR2: € 3 dag/eenheid *
  • In de zone KOR4: € 5 dag/eenheid *
 • blauwe zone
  • € 3 per dag per eenheid *
 • rijweg, voetpad of niet betalende parkeerplaatsen
  • € 3 per dag per eenheid *
 • winkel, wandelgebied, Schouwburgplein
  • € 15 per dag per eenheid *

In de deelgemeenten

 • € 3 per dag per eenheid *

* 1 eenheid = 10 m² of 1 parkeerplaats

Opmerkingen:

 • je betaalt per dag per parkeerplaats of 10m² die je aanvraagt, zelfs als je die plaats maar enkele uren of uiteindelijk toch niet gebruikt
 • zon- en feestdagen zijn gratis. Bij innames langer dan 26 dagen worden de tarieven gehalveerd
 • alle ingevulde waarden worden gefactureerd
 • je kan de inname online betalen of met Bancontact in het stadhuis op afspraak
Extra informatie