Herinrichting Driekerkenstraat

Algemeen

Eind november 2017 vond in het OC de infomarkt 'De toekomst van Bissegem' plaats.  Er werd toen meegedeeld dat de straat en omgeving volledig heringericht zou worden en dat er een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd.  Concreet gaat het om de volledige Driekerkenstraat, een deel van de Neerbeekstraat, Rietput, Jozef Verhaeghestraat en de Vrije-Aardstraat.

Het project zal om en bij de 3,2 miljoen euro kosten.  Studiebureau Arcadis voerde diverse onderzoeken uit zodat onderbouwde keuzes worden gemaakt.  

Het startschot van dit project (voorbereidingsfase) werd op dinsdag 14 november 2018 tijdens een eerste publieksmoment gegeven.   Minstens 100 geïnteresseerden woonden het overleg bij.  Er volgen nog zo'n publieksmomenten (voorontwerp en ontwerp).
De probleemanalyse en uitdagingen zijn de stad Kortrijk gekend.  Die werden eerder via diverse kanalen kenbaar gemaakt (infomarkt 2017, school, verkeerscomité Driekerkenstraat,...).

Nu kan iedereen zijn ideeën en oplossingen aanreiken.

Presentatie infoavond 14 november 2018

lees verder onder de foto

Workshop

Adviesgroep

Waarom?

Om samen met de Bissegemse gemeenschap diverse scenario’s te bespreken, nieuwe oplossingen voor te stellen en uiteindelijk met de deskundigen van studiebureau Arcadis en van de stad Kortrijk een voorontwerp te ontwikkelen.  Dat voorontwerp wordt later tijdens een nieuw publiek moment toegelicht aan alle geïnteresseerden in OC de Troubadour.

Wie?

Iedereen kon zich kandidaat stellen.  Ruim 50 personen stelden zich kandidaat.  De stad Kortrijk selecteerde 30 Bissegemnaars.  Die werd evenwichtig samengesteld (bewoners, ondernemers, horeca-uitbaters, school, Unizo,…).

Download de lijst van leden van de adviesgroep (pdf)

Timing

Tot op heden vonden er drie adviesgroepen plaats (30 januari, 18 maart en 24 april 2019).  Studiebureau Arcadis zorgde voor de begeleiding.  Zij begon het participatietraject met de voorstelling van vijf circulatieconcepten.  Die concepten kwamen tot stand op basis van de vele insteken die we eerder vanuit de gemeenschap kregen.

De leden van de adviesgroep werden ingedeeld in drie groepen.  Zij gingen met mekaar in debat over de voor- en nadelen van die concepten.  Twee circulatieconcepten werden uiteindelijk volledig afgekeurd.  Daarbij ging de adviesgroep akkoord om een proefexperiment te lanceren (toegang tot de Rietput van Bissegemplaats afzetten om zo de veiligheid te bevorderen en de verkeerscirculatie te garanderen).

De leden van de adviesgroep investeerden reeds veel tijd in het herdenken van de Driekerkenstraat.  Er zijn belangrijke stappen gezet, maar toch wordt vastgesteld dat de voorgestelde oplossingen binnen de adviesgroep nog ver uit elkaar liggen.  Het blijft immers een complex project, waarbij iedere keuze een belangrijk voor- of nadeel oplevert.  Keuzes die een belangrijke impact hebben op de leefkwaliteit van Bissegem.

In het najaar van 2019 komt de adviesgroep voor de vierde en laatste keer samen om gezamenlijke keuzes te maken.

lees verder onder de foto

adviesgroep Driekerkenstraat
Proefproject toegang Rietput Driekerkenstraat