De Driekerkenstraat evolueerde de voorbije jaren, met dagelijks een passage van 5.000 wagens, tot een ‘kleine steenweg’. Lange files zorgen niet alleen voor veel frustraties maar ook voor een onveilige verkeerssituatie voor de 500 kinderen van de Sint-Vincentiusschool, fietsers en ouderen in de wijk. De 1.000 fietsers die dagelijks gebruikmaken van de straat beschikken over te weinig ruimte. 

Om de leefkwaliteit te verhogen, stelde de stad Kortrijk een adviesgroep samen. Na een intensief participatief traject, opgestart in januari 2019, werd samen met de adviesgroep een ambitieus scenario goedgekeurd en bekrachtigd door het stadsbestuur.