Ontwerp Driekerkenstraat

Het toekomstig ontwerp stellen we je graag voor aan de hand van onderstaande simulatiebeelden.  Die zijn opgedeeld in vier zones.  Telkens krijg je op die manier een zo concreet mogelijk beeld van hoe de straat er effectief zal uitzien. 

Zone Meensesteenweg t.e.m. de Neerbeekstraat

Dit is de zone tussen de ‘platse’ en de schoolomgeving. Hier merk je dat we vijf parkeerplaatsen voorzien ter hoogte van de apotheek. Het gaat om kortparkeren (shop & go) en parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Ter hoogte van de school komt een veilige oversteekzone. Daarnaast verbreden we de voetpaden, langsheen de horecazaken, zodat de cafés in de toekomst een terras kunnen plaatsen. Ook het voetpad ter hoogte van de kerk is breder doordat de muur wordt weggehaald. De toegangsweg naar de Rietput wordt ontwikkeld tot een veilige doorgang voor fietsers en wandelaars. Doordat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is vanuit Marke, zal er geen file meer zijn aan de lichten en zal het kruispunt sneller doorstromen. De Driekerkenstraat blijft een voorrangsweg, dus vanuit de zijstraten moet je wachten. De voetpaden lopen verhoogd door voor extra comfort voor voetgangers.

Zone Neerbeekstraat t.e.m. Pastoriekouter

Vanaf de Neerbeekstraat tot aan de Pastoriekouter voorzien we 14 parkeerplaatsen (dat is er 1 meer dan vandaag). Om het groen karakter van de straat te versterken voorzien we tussen de parkeerplaatsen vier bomen. Nieuw is dat we van de Hendrik Dewildestraat tweerichtingsverkeer maken. Zo wordt het makkelijker de grote parking te verlaten. In de weg zit tweemaal een asverschuiving om de snelheid te verlagen en de parkeerplaatsen/ bomen van kant te kunnen wisselen. De stoep wordt hier aanzienlijk verbreed variërend van 241 tot 283 cm. Dit biedt, naast veilig en plezierig wandelen, ook de mogelijkheid voor geveltuintjes, fietsenstallingen en een bankje. De Driekerkenstraat blijft een voorrangsweg, dus vanuit de zijstraten moet je wachten. Met het verhoogd doorlopen van de voetpaden creëren we extra comfort voor de voetgangers.

Zone Pastoriekouter t.e.m. Remi Vermandelestraat

Tussen de Pastoriekouter en de Remi Vermandelestraat voorzien we 18 parkeerplaatsen. Ook in deze zone versterken we het groene karakter van de straat. Zo voorzien we tussen de parkeerplaatsen zeven bomen. Twee bomen markeren de ingang van de begraafplaats. Nieuw is dat er aan de begraafplaats parkeerplaatsen worden voorzien, wat in het verleden niet het geval was. Om voldoende voetpadbreedte te creëren wordt in de Remi Vermandelestraat éénrichtingsverkeer ingevoerd. In de Driekerkenstraat zit een asverschuiving om de snelheid te verlagen en de parkeerplaatsen/ bomen te kunnen wisselen van kant. De stoep wordt hier aanzienlijk verbreed variërend van 174 tot 243 cm. Dit biedt, naast veilig en plezierig wandelen, ook de mogelijkheid voor geveltuintjes en fietsenstallingen. De Driekerkenstraat blijft een voorrangsweg, dus vanuit de zijstraten moet je wachten. Met het verhoogd doorlopen van de voetpaden creëren we extra comfort voor de voetgangers.

Zone Remi Vermandelestraat t.e.m. de Leiebrug

In deze zone waren geen parkeerplaatsen. Bij de herinrichting voorzien we 8 parkeerplaatsen. Tussen die parkeerplaatsen plaatsen we 2 bomen. Zoals eerder gemeld creëren we in de omgeving van de begraafplaats parkeerplaatsen. Ter hoogte van garage Bartier wordt een kort stukje éénrichtingsverkeer ingesteld. Dit zorgt voor een ‘knip’ voor autoverkeer dat vanuit Marke komt. Garage Bartier blijft van beide kanten bereikbaar voor leveringen. Fietsers kunnen uiteraard passeren. Het eenrichtingsverkeer zal gehandhaafd worden met een camera. Er is een keermogelijkheid in de Wevelgemsevoetweg. Aan het begin van de Overzetweg wordt met wegsignalisatie duidelijk gemaakt dat de straat doodlopend is. De inrit van de Vrije-Aardstraat wordt smaller waardoor er meer ruimte is voor groen. De Driekerkenstraat blijft een voorrangsweg, dus vanuit de zijstraten moet je wachten. Met het verhoogd doorlopen van de voetpaden creëren we extra comfort voor de voetgangers.