Ambities

Voor de heraanleg van de Driekerkenstraat wordt gekozen voor een toekomstgericht concept: een fietsstraat met tweerichtingsverkeer in de Driekerkenstraat.  Evenwel wordt er, ter hoogte van de Wevelgemsevoetweg, een stukje eenrichtingsverkeer ingevoerd.  Dit heeft tot gevolg dat auto’s, komende vanuit Marke, niet meer langs deze weg tot aan het centrum van Bissegem geraken.

Deze knip bleek tijdens het traject noodzakelijk om het verkeer in de Driekerkenstraat te verminderen.  Het verkeer kan gebruik maken van de nabijgelegen R8/N8.  De fietsstraat zorgt ervoor dat de fiets een veilige en prominente plaats krijgt in de straat.  Hierdoor ontstaat de gewenste ruimte voor brede voetpaden, meer groen en parkeren.

Bovendien biedt dit scenario de mogelijkheid om een plein rond de kerk te creëren met meer mogelijkheden voor terrassen en dynamiek.  Voor de toekomst biedt dit concept een Driekerkenstraat waar gezinnen graag wonen, waar ouderen en kinderen veilige kunnen fietsen en stappen én waar de handel kansen krijgt om te floreren. 

Samenvatting belangrijkste principes

  • Tweerichtingsverkeer in de Driekerkenstraat blijft voor de auto mogelijk.
  • Met de auto van Marke naar Bissegem rijden wordt niet meer mogelijk.  Net voor de brug komt er een knip.  Wel via R8/N8.
  • Met 52 parkeerplaatsen blijft er evenveel parkeerruimte beschikbaar als vandaag.
  • Meer ruimte voor groen in de straat.
  • Snelheid wordt beperkt tot maximaal 30km/h.
  • Auto’s blijven achter de fietsers rijden.  Dit is verplicht in een fietsstraat.
  • Voetpaden worden breder.
  • Er worden zitbanken en fietsstallingen voorzien.
  • Er wordt extra ruimte voor horecaterrassen gecreëerd.
  • De leefbaarheid wordt aanzienlijk verhoogd door minder verkeer, meer groen en veiliger fietsen.