Scheiding regen- en afvalwater (afkoppelen)

Omschrijving

Als er een gescheiden rioolstelsel in je straat wordt gelegd en je woning niet afgekoppeld wordt, overtreed je bij elke lozing de wetgeving milieu. Als er rioleringswerken in jouw straat worden uitgevoerd, kan het dus noodzakelijk zijn dat je ook werken uitvoert op je privaat domein om het regenwater optimaal te scheiden van het vuil water en apart af te voeren naar de straatriolering (afkoppelingswerken). De stad voorziet een subsidie voor deze werken.

Verloop  

Er zijn werken in de straat gepland. Wat dan? 
De eigenaar van het pand krijgt een brief van de afkoppelingsdeskundige.

Indien er afkoppelingswerken noodzakelijk zijn, komt de afkoppelingsdeskundige langs en zoekt naar de meest efficiënte oplossing om het afvalwater en regenwater te scheiden. Hij bepaalt ook het subsidiebedrag.

Aanvragen 

Vul na de afkoppelingswerken de subsidieaanvraag in en maak dit over aan de stad samen met de nodige bewijsstukken aan de directie Ruimte.  

Ga naar het onlineformulier voor particulieren  Ga naar het online formulier voor ondernemers

Bedrag

Het subsidiebedrag is afhankelijk van de aard (ondergrondse rioleringen, regenpijpen, ...) en de omvang (de lengte van de buizen) van de werken. De werken die in aanmerking komen voor subsidie en het bedrag van de subsidie wordt jaarlijk vastgelegd door de gemeenteraad en bedraagt maximum € 1000.

Uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie gebeurt meestal binnen de 3 maanden na het indienen van de subsidieaanvraag.

Reglement

Subsidiereglement 2018 voor afkoppeling van hemelwater van woningen bij rioleringswerken

Meer info? 

Download de folder Gescheiden rioleringsstelsel