Timing

Wanneer starten de werken?  Vooraleer de herinrichting wordt aangevat moeten we onderstaand proces doorlopen.  Algemeen gaan we er vanuit na de zomer van 2021 te starten.

  • Voorjaar 2021: Finalisering ontwerp
  • Voorjaar 2021: Indienen bouwvergunning
  • April 2021: Opstart aanbestedingsprocedure
  • Zomer 2021: Selectie aannemer (eens gekend kunnen we concrete afspraken maken rond timing uitvoer werken, afbakening werfzone, faseringsplan,…
  • Najaar 2021: Opstart herinrichtingswerken.  Worden opgedeeld in vier fases en gaan ongeveer 1,5 jaar duren.
De driekerkenstraat in Kortrijk