Wijkcirculatieplan Sint-Elisabeth, Sint-Rochus, Walle & Stationswijk

Context

In maart 2021 startte Stad Kortrijk het traject voor de wijken aan beide kanten van de Doorniksewijk tussen het station en de E17. We analyseerden deze stadwijken op vlak van circulatie, verkeersveiligheid, hitte, water en groen. 55 burgers namen deel aan de werkgroepen. Samen bespraken we mobiliteitsknelpunten op vlak van ongevallen, verkeersdrukte en snelheden. We wisselden ideeën uit en bespraken de impact.

Als afsluit van het participatietraject was er op 13 oktober 2021 een infomoment waarop we naast een toelichting van 4 circulatieopties ook duiding gaven over andere uitdagingen in de wijk zoals de toenemende hittestress en hogere kansen op wateroverlast. Nadien kon iedereen via Kortrijkspreekt.be input geven op de 4 verschillende circulatieopties. Er kwamen meer dan 100 reacties en 234 mensen brachten een stem uit. 

Op basis van alle ontvangen input ontwikkelden we een proefoptie die verschillende circulatiemaatregelen combineert. Zo vermijden we dat bezoekers grote omwegen moeten rijden om tot het hart van de wijken te komen. We hielden bij de opmaak maximaal rekening met de bereikbaarheid van het lokale handelsapparaat zonder de uitdagingen en doelen uit het oog te verliezen.

In de zomer 2022 werd de proefoptie uitgerold. De proefoptie bleek 1 jaar van kracht en werd grondig geëvalueerd tegen de zomer van 2023. Daarvoor gebeurden er verschillende observaties tijdens spits en dal momenten en werden meerdaagse verkeerstellingen ingepland. De burgers werden via een burgerbevraging bevraagd. De bevraging liep van 16 tot 29 maart 2023 en werd 824 keer ingevuld door mensen uit 89 verschillende straten. 

We stelden onze conclusies en mogelijke aanpassingen voor op 15 september tijdens een infomarkt van 17 tot 21 uur in Rhizo OLV Vlaanderen - Beverlaai 75. Op basis van de feedback op de mogelijke aanpassingen wordt op 9 oktober door de gemeentraad een beslissing genomen. 

Vaak gestelde vragen

 

Documenten en presentaties