NMBS, Infrabel,  stad Kortrijk, Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn werken samen aan het Stationsproject. De partners verbeteren met dit project de mobiliteit in de stationsomgeving en maken de stationsbuurt aantrekkelijker. 

Ze zien de herinrichting van de stationsomgeving van Kortrijk als een ruime interpretatie van het begrip ‘multimodaal knooppunt’. Ze besteden evenveel aandacht aan het functioneel verplaatsen als aan het verfraaien van de omliggende publieke ruimte tot een plek waar het aangenaam vertoeven is. Het station als verbindend knooppunt in de stad.

Al in 2010 ondertekenden de partners een samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van het masterplan. 

In 2014 ondertekenden ze een tweede samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van de ondergrondse parkingde tunnel en de aanleg van de rotonde Panorama en de Zandstraat.

In 2023 ondertekenden NMBS, Infrabel, stad Kortrijk en De Lijn de laatste samenwerkingsovereenkomst met het oog op de bouw van het eigenlijke station en de herinrichting van de Minister Tacklaan met de Bloemistenstraat en het Stationsplein met de Tolstraat en de Doornikselaan. 

Op het programma 

  • De bouw van het nieuwe treinstation met een onderdoorgang onder de sporen en nieuwe perrons onder een lichtrijke luifel
  • Een vlotte fietsverbinding onder de sporen van de Tolstraat naar de Bloemistenstraat 
  • De herinrichting van de Minister Tacklaan, de Bloemistenstraat, het Stationsplein, de Doornikselaan en de Tolstraat 
  • Een nieuw busstation dat als een lus rond het treinstation komt te liggen

Het project wordt afgebakend door de Tolstraat en het Stationsplein in het noorden, de Minister Tacklaan in het zuiden, de Zandstraat in het westen en de Sint-Jorisstraat/Spoorweglaan en N50 in het oosten.

Ontwerp

De NMBS is de coördinator voor het globale kader, het ontwerpproces en de realisatie van het station zelf met de onderdoorgangen en de ondergrondse fietsenstallingen. 

De stad is samen met De Lijn aan zet voor de verfijning van het ontwerp van de publieke ruimte in de omgeving en de realisatie ervan

Het begin van de voorbereidende werken is gepland eind 2025
De werken aan het station zelf starten in het voorjaar van 2026
Als alles volgens plan verloopt zijn het nieuwe station en de omliggende publieke ruimte klaar eind 2034