Ruimtelijk uitvoeringsplan Loofstraat

simulatie loofstraat

Nieuwe toekomst voor oude ziekenhuissite in de Loofstraat

AZ Groeninge verliet in 2017 de campus in de Loofstraat. De site krijgt een nieuwe bestemming. In 2016 maakte de stad een masterplan op in overleg met Leiedal, Jordi Farrando en AZ Groeninge. Dat plan werd verfijnd op basis van inspraakmomenten in de buurt en de uitkomst van de stadsdebatten van Kortrijk 2025.

Om de nieuwe ontwikkeling in het gebied te sturen en om gerichte vormen van bouwen en functies mogelijk te maken, maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op.  Er is nu een eerste versie van dat plan klaar, en dat ligt nu ter inzage.

Status

Scopingfase: opmaak scopingnota

De scopingnota bouwt verder op de adviezen van de startnota en de resultaten van de inspraakperiode. De nota legt vast wat wel en wat niet meegenomen wordt in het bestemmingsplan. De nota bepaalt ook welke ruimtelijke vraagstukken nog moeten worden onderzocht en beoordeeld, welke milieueffectbeoordelingen moeten worden uitgevoerd en hoe dat moet gebeuren. In de nota kan bijvoorbeeld aan bod komen wat eventuele alternatieven zijn voor de invulling van een bepaalde site, welke effecten er zijn op parkeren en verkeersveiligheid, welke maatregelen zijn nodig om de buurt leefbaar te houden …

Bij het opmaken van de scopingnota gaat de stad na of er voor het project een milieueffectrapport of een ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt. De scopingnota kan tijdens het verdere planningsproces aangevuld worden.

Documenten

  • procesnota (het verloop van het herbestemmingsproces)
  • startnota (startversie van het ruimtelijk uitvoeringsplan)
  • Info en presentaties over het voorbereidend traject vind je hier.

Inspraak

De inspraakperiode van de startfase RUP Loofstraat is intussen afgelopen. 

Een verslag van het inspraakmoment vind je hier.

Op het einde van het traject volgt nog een inspraakmoment naar aanleiding van het openbaar onderzoek.

De eerstvolgende stap is de opmaak van de scopingnota. Meer info vind je in de procesnota.

Meer info

Contacteer team Planning en Openbaar Domein van de stad: Lieven.VanHorebeek@kortrijk.be of 056 27 83 00.

Blijf je graag op de hoogte van de volgende stappen in dit proces? Schrijf je in op de nieuwsbrief RUP Loofstraat. Je krijgt enkel e-mails met nieuws over dit specifieke proces.

Schrijf je in!