Adviesraad voor bouwkundig erfgoed Kortrijk (ABEKO)

De Adviesraad Bouwkundig Erfgoed Kortrijk of kortweg de ABEKO maakt deel uit van het Erfgoedplatform Kortrijk. De raad werd in 2014 opgericht om de stad te adviseren over het waardevol bouwkundig patrimonium van de stad. De leden van de raad zetten een traditie verder die reeds in 1937 startte met de toenmalige ‘Commissie voor Stedeschoon’ en later met organisaties zoals ABEL en SOS Patrimonium.

Doelstelling

De ABEKO engageert zich samen met stad Kortrijk voor het behoud en de herwaardering van het waardevol bouwkundig patrimonium en het realiseren van een combinatie met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur. Kortrijk zet samen met de ABEKO in op het zorgvuldig omspringen met de bebouwde omgeving en het zinvol omgaan met het reeds bestaande waardevolle patrimonium. De ABEKO ijvert hierbij voor een harmonieus samengaan van historische en vernieuwende architectuur. Oud en nieuw mogen elkaar niet verdringen maar moeten elkaar versterken om tot een samenhangend en betekenisvol geheel te komen.

De ABEKO onderschrijft het Beeldkwaliteitsplan Kortrijk (BKP). Het BKP reikt projectontwikkelaars, bouwheren en architecten het kader aan waarbinnen een bouwproject moet worden uitgewerkt en vertrekt steeds van de bestaande context.

Adviseren & ondersteunen

De ABEKO stelt op vraag van de dienst Bouwen, Milieu en Wonen een advies op bij elke verbouwingsaanvraag / sloopvergunning voor een  pand opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. Om panden op een historisch correcte manier terug in ere te kunnen herstellen, gaat de ABEKO hierbij vaak op zoek naar originele plannen en tekeningen in het stadsarchief.

Leden van de ABEKO nemen ook deel aan het erfgoedoverleg van de Dienst Bouwen, Milieu en Wonen en maken deel uit van de Beeldkwaliteitskamer​.

De ABEKO ondersteunt daarnaast ook particulieren die vragen hebben over hun bouwkundig erfgoed.

Het brede publiek warm maken voor het Kortrijkse Erfgoed

Naast haar adviserende en ondersteunende rol wil de ABEKO ook sensibiliseren en een ruim publiek warm maken voor het rijke patrimonium in Kortrijk. Hiertoe publiceert ze artikels omtrent het Kortrijkse erfgoed, werkt ze mee aan de organisatie van Open Monumentendag en organiseert ze een erfgoedprijs om geslaagde renovaties en restauraties in de kijker te zetten. Ook via sociale media plaatst de ABEKO het Kortrijkse bouwkundig erfgoed in de kijker.

In 2019 werd een eerste prijs uitgereikt onder de naam ‘het Gulden Pand’. In 2022 slaat de ABEKO de handen in elkaar met AK (Architectuur Kortrijk) om een Architectuurprijs Kortrijk  voor erfgoed, renovatie en nieuwbouw te organiseren. Meer informatie kan je terugvinden op www.architectuurprijskortrijk.be.

Leden van de ABEKO

Nicole Pannier, voorzitter

Hannes Pieters, voorzitter

Hubert Coeman – Emma D’haene – Sigert Defrancq –  Adriaan Linters - Ignace Van Canneyt - Bernard D’Heygere - Pierre Dumolin - Michel Samyn - Peter Despriet – Paul Delplancke

Contact

info@abeko.be

www.instagram.com/erfgoedkortrijk

www.facebook.com/erfgoedkortrijk