Adviesraad voor bouwkundig erfgoed Kortrijk (ABEKO)

De Adviesraad Bouwkundig Erfgoed Kortrijk (ABEKO) is een onderdeel van de stedelijke adviesraad Erfgoedplatform. De raad werd in 2014 opgericht om de stad te adviseren over het waardevol bouwkundig patrimonium van de stad. De leden van de raad zetten het werk verder van organisaties zoals ABEL en SOS Patrimonium die  zich in het verleden inzetten om het bouwkundig erfgoed van Kortrijk te vrijwaren.

ABEKO engageert zich samen met stad Kortrijk voor het behoud en de herwaardering van het waardevol bouwkundig patrimonium en de combinatie met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur. Kortrijk zet samen met ABEKO in op het zorgvuldig omspringen met de bebouwde omgeving en het zinvol omgaan met het reeds bestaande waardevolle patrimonium. ABEKO ijvert voor een harmonieus samengaan van historische en vernieuwende architectuur. Oud en nieuw mogen elkaar niet verdringen maar moeten elkaar versterken om tot een samenhangend en betekenisvol geheel te komen. 

ABEKO onderschrijft het Beeldkwaliteitsplan Kortrijk (BKP)Het BKP reikt projectontwikkelaars, bouwheren en architecten het kader aan waarbinnen een bouwproject moet worden uitgewerkt.

ABEKO stelt op vraag van de dienst Bouwen, Milieu en Wonen een advies op bij elke verbouwingsaanvraag / sloopvergunning voor een  pand opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. Leden van ABEKO nemen deel aan het erfgoedoverleg van de Dienst Bouwen, Milieu en Wonen en maken deel uit van de Beeldkwaliteitskamer​.

Leden van Abeko

Nicole Pannier, voorzitter
Hannes Pieters, voorzitter

Wim Lodewyck - Hubert Coeman - Ignace Van Canneyt - Bernard D’Heygere - Pierre Dumolin - Adriaan Linters - Tom Nuyttens - Geert Eggermont - Michel Samyn - Peter Despriet

Contact

info@abeko.be