Prijs bouwkundig erfgoed 'Gulden Pand'

Stem nu op jouw favoriete pand!

De stedelijke adviesraad Bouwkundig Erfgoed (ABEKO), het Erfgoedplatform en stad Kortrijk dragen een kwaliteitsvol stadsbeeld hoog in het vaandel. Voor ABEKO zijn het behoud en de herwaardering van het waardevol bouwkundig patrimonium en de combinatie met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur heel belangrijk. ABEKO reikt daarom de prijs bouwkundig erfgoed 'Gulden Pand' uit met de steun van PxL. Fotocollectief Kortrijk en stad Kortrijk.

Met de prijs wil ABEKO  eigenaars erkennen die het architecturaal patrimonium in stand houden en herstellenHet uitgangspunt is het respect voor, het herstel van of de versterking van de erfgoedkenmerken en erfgoedelementen van het pand. ABEKO wil ook andere en toekomstige eigenaars van waardevolle panden stimuleren en het stedelijk bouwkundig erfgoed bekend maken bij de Kortrijkzanen.

Genomineerden voor het Gulden Pand

Tot 8 september konden projecten ingediend worden. De jury selecteerde 5 genomineerden die je vanaf 25 oktober op deze pagina én tijdens een tentoonstelling in de bibliotheek kan ontdekken. 

ABEKO beoordeelde alle ingediende projecten op

  • De balans tussen het behoud van de erfgoedelementen en het gewenste bouwprogramma
  • De creatieve omgang met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur
  • De integratie van het gerenoveerde pand in zijn omgeving
  • De maatschappelijke relevantie van het project

Tentoonstelling en publieksprijs

PxL.Fotocollectief maakte van de vijf genomineerde projecten een fotoreportage. Van 30 oktober tot 29 november kan u de genomineerde projecten ontdekken op de tentoonstelling in de centrale bibliotheek en digitaal op deze webpagina. 

Tussen 30 oktober en 29 november kan iedereen een stem uitbrengen voor de publieksprijs

Stem nu op jouw favoriete pand!

De winnaar van de publieksprijs Gulden Pand krijgt een geldprijs van 750 euro en een professionele fotoreportage van het pand. Het prijzengeld wordt geschonken door de Lions Club Kortrijk.

Juryprijs Gulden Pand

Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de 5 genomineerde projecten en roept het Gulden Pand uit. In de vakjury zetelt niemand die bij één van de ingediende projecten betrokken is. De afgevaardigde van de Beeldkwaliteitskamer zit de vakjury voor.

De vakjury bestaat uit een afgevaardigde van

  • De beeldkwaliteitskamer 
  • Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed
  • De academische wereld (discipline architectuur en/of monumentenzorg)
  • Vlaams Architectuurinstituut
  • Netwerk Architecten Vlaanderen

De vakjury gebruikt het beeldkwaliteitsplan (BKP) als leidraad voor de beoordeling. Tegen de beslissing van de vakjury kan geen beroep ingediend worden.

De winnaar van de prijs van de vakjury verdient sowieso eeuwige roem en een geëmailleerd gevelschildje “Gulden Pand”, een geldprijs van 1.500 euro en een professionele fotoreportage van het pand.

Prijsuitreiking

De winnaars van het Gulden Pand worden op 1 december 2019 bekendgemaakt.

logo gulden pand