Prijs bouwkundig erfgoed 'Gulden Pand'

De stedelijke adviesraad Bouwkundig Erfgoed (ABEKO), het Erfgoedplatform en stad Kortrijk dragen een kwaliteitsvol stadsbeeld hoog in het vaandel. Voor ABEKO zijn het behoud en de herwaardering van het waardevol bouwkundig patrimonium en de combinatie met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur heel belangrijk. ABEKO reikt daarom de prijs bouwkundig erfgoed 'Gulden Pand' uit met de steun van PxL. Fotocollectief Kortrijk en stad Kortrijk.

Met de prijs wil ABEKO  eigenaars erkennen die het architecturaal patrimonium in stand houden en herstellen. De prijs wil hun bijdrage tot het verfraaien van het straatbeeld in de kijker zetten. ABEKO wil ook andere en toekomstige eigenaars van waardevolle panden stimuleren en het stedelijk bouwkundig erfgoed bekend maken bij de Kortrijkzanen.

Welke panden komen in aanmerking?

Het uitgangspunt is het respect voor, het herstel van of de versterking van de erfgoedkenmerken en erfgoedelementen van het pand. De omvang van het project heeft geen belang.

Een project moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het pand is architecturaal en historisch waardevol. Een vermelding in de Vlaamse Inventaris voor het Bouwkundig Erfgoed is daarbij een goede indicatie. Panden die niet op de inventaris voorkomen, komen in aanmerking als ze voldoende erfgoedelementen en -kenmerken hebben.
 • De renovatiewerken zijn maximaal zeven jaar voor de uiterste datum van de kandidaatstelling voltooid en opgeleverd.
 • Het pand is privaat eigendom.
 • Het pand is gelegen op het grondgebied van de stad Kortrijk (inclusief de deelgemeenten).
 • De realisatie strookt volledig met alle geldende wettelijke en decretale voorschriften en regelgevingen en beschikt over de nodige vergunningen.

Wie kan deelnemen?

De eigenaar, de zakelijkrechthouder, de architect of de bewoner/gebruiker van het pand kan de kandidatuur indienen.

Hoe kan u deelnemen?

 1. Dien uw kandidatuur in via het aanmeldingsformulier
  Klik door het aanmeldingsformulier.
 2. Als u aangemeld bent als kandidaat krijgt u een e-mail met de vraag om uw kandidatuur aan te vullen met de hieronder vernoemde documenten. Bekijk de ongewenste items in uw mailbox mocht u de e-mail niet ontvangen.
 • Een beschrijving van de renovatiewerken waarbij minstens een antwoord wordt gegeven op de vragen

  • In welke toestand bevond het pand zich vóór de renovatie?

  • Welk programma wenste u te realiseren?
  • Hoe verzoende u het programma met de erfgoedelementen en -kenmerken?
 • Voldoende foto’s met een duidelijke weergave van de toestand vóór en na de renovatie.
 • Plannen (optioneel).
 1. U stuurt de gevraagde documenten door via WeTransfer naar guldenpand@abeko.be uiterlijk op 8 september 2019. Alleen volledige bundels komen in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd.
   

Selectie van de 5 genomineerden

ABEKO beoordeelt alle ingediende projecten op volgende criteria:

 • De balans tussen het behoud van de erfgoedelementen en het gewenste bouwprogramma:

  • Vertrekt het project vanuit een duidelijke erfgoedvisie en -concept? 
   Zijn de ingrepen aan zowel exterieur als interieur van het project kwalitatief? Ondersteunen ze het/de historische gebouw/en? Integreren ze zich goed in het/de historische gebouw/en? Integreert het project zich goed in de ruimtelijke context?, …
  • Houdt het project voldoende rekening met de erfgoedkenmerken?  
   Werden de bestaande erfgoedkenmerken gerespecteerd en/of versterkt? Werden geen essentiële erfgoedelementen verwijderd? Werden de gepaste (restauratie)technieken en materialen gebruikt? Is het uitgevoerde project een meerwaarde voor het erfgoed? Vertrekt het project vanuit de analyse van de erfgoedwaarden?, …
 • De creatieve omgang met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur.
 • De integratie van het gerenoveerde pand in zijn omgeving.
 • De maatschappelijke relevantie van het project:
  • Heeft het project voldoende toekomstwaarde en flexibiliteit?
  • Is er aandacht voor duurzaamheid?

De selectie gebeurt op basis van de beschrijving van de uitgevoerde werken, de foto’s en eventueel de plannen. ABEKO komt indien nodig ter plaatse het pand bekijken. ABEKO gebruikt het beeldkwaliteitsplan (BKP) als leidraad voor de beoordeling. ABEKO nomineert 5 projecten en brengt alle inschrijvers op de hoogte. Tegen de selectie kan geen beroep ingediend worden.

Bekendmaking genomineerden en tentoonstelling

PxL.Fotocollectief (www.pxlfotocollectief.be) maakt van de vijf genomineerde projecten een fotoreportage. De foto’s worden tentoongesteld in de centrale bibliotheek van Kortrijk tijdens de maand november 2019. De genomineerden worden bekendgemaakt bij de opening van de tentoonstelling. Tijdens de tentoonstelling kan het publiek een stem uitbrengen voor de publieksprijs.

Selectie van het Gulden Pand

Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de 5 genomineerde projecten en roept het Gulden Pand uit. In de vakjury zetelt niemand die bij één van de ingediende projecten betrokken is. De afgevaardigde van de Beeldkwaliteitskamer (www.kortrijk.be/beeldkwaliteitskamer) zit de vakjury voor.

De vakjury bestaat uit een afgevaardigde van

 • De beeldkwaliteitskamer (www.kortrijk.be/beeldkwaliteitskamer)
 • Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed
 • De academische wereld (discipline architectuur en/of monumentenzorg)
 • Vlaams Architectuurinstituut
 • Netwerk Architecten Vlaanderen

De vakjury beoordeelt alle ingediende projecten op volgende criteria:

 • De balans tussen het behoud van de erfgoedelementen en het gewenste bouwprogramma:

  • Vertrekt het project vanuit een duidelijke erfgoedvisie en -concept?
  • Houdt het project voldoende rekening met de erfgoedkenmerken?  
 • De creatieve omgang met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur;
 • De integratie van het gerenoveerde pand in zijn omgeving;
 • De maatschappelijke relevantie van het project:
  • Heeft het project voldoende toekomstwaarde en flexibiliteit?
  • Is er aandacht voor duurzaamheid?

De beoordeling gebeurt op basis van de beschrijving van de uitgevoerde werken, de fotoreportage en – indien   mee ingediend – de plannen. De vakjury gebruikt het beeldkwaliteitsplan (BKP) als leidraad voor de beoordeling. Tegen de beslissing van de vakjury kan geen beroep ingediend worden.

De prijs van de vakjury

 • Een geëmailleerd schildje “Gulden Pand” dat aan de gevel van het pand zal prijken
 • Een geldprijs van 1.500 euro.
 • De fotoreportage van het pand.
 • Eeuwige roem.

De publieksprijs

De 5 genomineerden komen in aanmerking voor de publieksprijs. Het publiek kan zijn stem digitaal uitbrengen via de website van de stad Kortrijk tijdens de tentoonstelling van de genomineerde panden.

 • Een geldprijs van 750 euro.
 • De fotoreportage van het pand.

Prijsuitreiking

De uitreiking van beide prijzen vindt plaats op 1 december 2019 om 11 uur in Boekenhuis Theoria, Casinoplein 9, Kortrijk.

logo gulden pand