Beeldkwaliteitsplan

Met het beeldkwaliteitsplan (BKP) zet Kortrijk in op de kwaliteit van de architectuur in de stad met respect voor erfgoed en met ruimte voor hedendaagse architectuur

Het beeldkwaliteitsplan is een bindend beleidskader en een instrument voor een architect of ontwikkelaar om tot een waardevol project te komen. Het bepaalt samen met de stedenbouwkundige verordening en de inventaris bouwkundig erfgoed de krijtlijnen voor projecten in Kortrijk. Het beeldkwaliteitsplan wordt door de stad gebruikt als toetsingskader bij de beoordeling van een project.

Het beeldkwaliteitsplan zet de globale basisprincipes uiteen met betrekking op:

  • zorgvuldig omgaan met het gebouwde erfgoed
  • samenspel tussen oud en nieuw
  • de stad als dynamisch organisme

Het beeldkwaliteitsplan (BKP) is opgevat als een bindend beleidskader, in aanvulling op de stedenbouwkundige verordening van de stad en de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Het is een beleidsinstrument dat ruimtelijke keuzes maakt over de omgang met het waardevolle erfgoed in onze stad. Het legt ook de stedenbouwkundige randvoorwaarden en nieuwbouwmogelijkheden vast in een samenspel tussen oud en nieuw.

De studie geeft de potentiële projectontwikkelaar/bouwer het kader waarbinnen een bouwproject moet worden uitgewerkt. Op basis van de lezing van de plek, de opportuniteiten van de omgeving en de bouwplaats worden kwaliteiten vastgelegd en worden de ontwerpcriteria bepaald.

Download het beleidskader 

Klik door naar de zoekmodule

stedenbouwkundige context

 

Zones van het beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan geldt voor 21 zones die de historische identiteit van Kortrijk het meest bepalen. Voor elke zone wordt een fiche opgemaakt.

 

Historische stadskern

Waardevolle stadswijken in de 19e en 20e eeuwse gordel

Kernen van de deelgemeenten