Zoekmodule Stedenbouwkundige Context

Via deze zoekmodule vind je per perceel op Kortrijks grondgebied de geldende stedenbouwkundige regels. Geef in het zoekvenster het exacte adres in of duid een perceel aan op de kaart hieronder.

Per perceel krijg je info over de stedenbouwkundige situatie, of het pand op het perceel waardevol erfgoed is en of het perceel in een zone van het beeldkwaliteitsplan ligt. Rooilijnplannen, onteigeningsplannen en inrichtingsplannen zijn niet opgenomen in de zoekmodule. De betalende vastgoedinformatie (notarisinfo) opvragen, kan via het Vastgoed Informatieplatform. Via Geopunt Vlaanderen vind je aanvullende info over percelen en hun ligging.

Heb je concrete plannen, wil je een bouwaanvraag indienen of zoek je sluitende info over een bepaald perceel, neem dan zeker contact op met de dienst bouwen, milieu en wonen.