Stedenbouwkundige verordeningen

VERORDENINGEN

Bij het bouwen en verbouwen moet je voldoen aan een reeks voorschriften, van RUP's, verkavelingen, maar ook voorschriften van verordening. 

Een overzicht van de gewestelijke verordeningen vind je op de site van de Vlaamse Gemeenschap.

De algemene stedelijke verordening is herwerkt, deze vervangt alle geldende verordeningen. Met uitzondering voor het vellen van bomen. De publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde op 16 april en trad in werking op 24 april 2013. De bundel geeft je een overzicht van deze verordening, een korte toelichting is terug te vinden in de presentatie van de verordening.

WONINGTYPETOETS

De stad beschikt over een woningtypetoets. Hiermee kan de (on)gewenstheid of (ir)relevantie van een woningtype beoordeeld worden.