Wegen en rioleringen

Het team Publieke Ruimte staat in voor het herstel en het onderhoud van alle wegenis en rioleringen in onze stad en voor alle zaken die eigen zijn aan dit openbaar domein zoals het aanbrengen van markeringen en het plaatsen van signalisatie en straatmeubilair (vuilbakjes, banken, ... ).

Zo beheren we 650 km wegen, een 40-tal pleinen, 120 km voetwegen, 130 km fietspaden, 1.350.000 m trottoirs en 580 km grachten en beken.

Nieuws over openbare werken