Ontstoppen huisaansluiting

Ervaar je problemen bij de afvoer van huis- en/of bedrijfsafvalwater en bevindt de oorzaak zich vermoedelijk tussen de woning en de stadsriolering? Neem dan contact op met 1777 om deze huisaansluiting te laten ontstoppen. 

Een medewerker van het team Publieke Ruimte voert de ontstopping van de huisaansluiting zo vlug mogelijk uit. 

Meldpunt 1777

Kosten

Het ontstoppen van een huisaansluiting op het openbaar domein is gratis tenzij de oorzaak van de verstopping te wijten is aan oneigenlijk gebruik door bewoners (vb frietvet in riolering, overvloedig gebruik wc-papier, ... ).  In dit geval wordt de kostprijs berekend op basis van de retributietarieven van het algemeen retributiereglement van de stad Kortrijk. De voorwaarden en kosten gelden op de dag van de aanvraag.

Meer info op www.kortrijk.be/retributiereglementen of via het team Publieke Ruimte

Opgepast

Enkel het team Publieke Ruimte is bevoegd om een huisaansluiting (op het openbare domein) te ontstoppen. Kosten die gemaakt worden voor het ontstoppen van een huisaansluiting in opdracht van de eigenaar of de bewoner, waarbij de stad geen objectieve vaststelling heeft kunnen doen, kunnen niet op de stad verhaald worden.

 

Alles over afwatering en rioleringen