Strooiplan

Van 1 oktober tot eind maart zijn medewerkers van de stad van permanentie voor de "gladheidsbestrijding".

Het is niet de bedoeling om alle wegen te strooien. In woonwijken bijvoorbeeld waar er weinig verkeer is en veel jonge gezinnen wonen is er voornamelijk bestemmingsverkeer en weinig doorgaand verkeer. Bij sneeuw of ijzel is de impact er dan ook eerder beperkt. In deze straten strooien we niet en gunnen we de kinderen vooral veel sneeuwpret.

Bij gladheidsbestrijding proberen wij er wel voor te zorgen dat bijna alle weggebruikers op relatief korte afstand van hun woning een bestrooide weg ontmoeten.

Waar strooien wij?

Onze medewerkers volgen het weerbericht op de voet. Op basis van de weersvoorspellingen wordt er al dan niet gestrooid. Uiteraard wordt er ook gestrooid bij een oproep van de politie.

Weertype geel 

Bij weertype geel (ochtendkoude met kans op rijm- of ijzelplekken) worden, vanaf 5 uur 's morgens de locaties gestrooid die door hun oriëntatie gladheidsgevoelig zijn (C1-punten op strooiplan gemeentewegen). Dit zijn zowel gevaarlijke plekken op fietswegen of gewone wegen. Voor wegen komt dit in praktijk neer op bruggen, viaducten en gevaarlijke bochten.

Weertype oranje

Wegen 

Bij weertype oranje (50% kans op aanvriezende regen of sneeuwval) gaan we over tot strooien  (zowel overdag als 's nachts) van de C1 punten en van de eerste strooiroute. De eerste strooiroute zijn de wegen gevolgd door het openbaar vervoer, de wegen van groot verkeer en de schoolomgevingen. Als er geen regen of sneeuw is gaan we bij dit weertype vanaf 5 uur 's morgens over tot het strooien van de C1 punten en strooiroute 1.

Fietspaden 

Ook voor de fietspaden wordt er een eerste strooiroute gevolgd. Dit zijn de belangrijkste fietsassen (vb Guldenspoorpad, belangrijkste fietsassen van het winkelwandelgebied) en de belangrijkste fietspaden die gescheiden zijn van de rijweg.

Weertype rood

Wegen 

Bij weertype rood (sneeuwval en aanvriezende regen) gaan we over tot strooien (zowel overdag als 's nachts) van dezelfde routes als bij wintertype oranje maar wordt er ook een tweede strooiroute meegenomen als de andere routes zijn afgewerkt:

  • verbindingswegen met druk verkeer
  • bedieningswegen van wijken
  • matig drukke wegen doch gladheidsgevoelig

Fietspaden 

Ook hier worden dezelfde routes gestrooid als bij wintertype oranje maar wordt nog een tweede strooiroute meegenomen. Waar mogelijk ruimen we de sneeuw.

opmerking: fietspaden die deel uitmaken van de rijweg (vb gemarkeerde fietspaden) maken deel uit van de strooiroutes van de wegen.

Haal hier de strooiroutes op gemeentewegen binnen: Strooiroutes 2019-2020

al hier de strooiroutes op fietswegen binnen:  Strooiroutes 2019-2020 - fietsen

Informatie over strooien op gewestwegen vind je op http://www.wegenenverkeer.be/nl/taken-en-bevoegdheden/winterdienst.html

Stoep is eigen verantwoordelijkheid !

  • Het is bij politieverordening bepaald dat elke burger verplicht is de stoep voor zijn eigen woning ijs- en sneeuwvrij te houden. In een appartementsgebouw of studentenhuis maak je hierover dus het best duidelijke afspraken met de medebewoners. De stoep moet over minimum één meter breedte volledig ijs- en sneeuwvrij zijn. Alle overtollige sneeuw en ijs kan je ophopen langs het voetpad. Zorg er wel voor dat je de rioolputten vrij laat. Je strooit het best met zout om de veiligheid van de voetgangers optimaal te verzekeren. Doe je dit niet, dan riskeer je een gemeentelijke administratieve sanctie. Vindt er bovendien voor je woning een glijpartij plaats, dan zal jouw familiale verzekering de schade moeten vergoeden.
  • Lukt het niet om je eigen stoep schoon te vegen, dan kan je tegen een kleine vergoeding steeds beroep doen op de klusjesdient van de vzw Effect (Damastweversstraat 1 te 8500 Kortrijk).

Meldingen

Voor meldingen over gladheid kan je altijd terecht bij de politie. Tijdens  de kantooruren kan je ook terecht bij 1777.  

Bij aanhoudend vriesweer en bijkomende sneeuwval kunnen in de loop van de dag bijkomende fietspaden, op basis van bijkomende meldingen, bestrooid worden. Voor wegen gaat de stad enkel in uitzonderlijke situaties en na afwerkingen van alle strooiroutes over tot het strooien van bijkomende straten.

Strooizout

De stad stelt geen strooizout ter beschikking. Voor de aankoop van strooizout verwijzen wij je naar de doe-het-zelf zaken, supermarkten of gespecialiseerde bedrijven.