Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap

ACTUEEL: SAPH organiseert tentoonstelling 'OVER STRUIKELBLOKKEN'

Waar lopen mensen zoal tegenaan? Hoe kunnen struikelblokken worden overwonnen? Vaak onzichtbare struikelblokken werden op camera vastgelegd.

De tentoonstelling in de centrale bibliotheek sloot succesvol af op 30 januari 2019. Een nieuwe tijdelijke locatie in de stad volgt wellicht. Interesse? Neem contact op met Koen.Amerlynck@kortrijk.be

 

Een initiatief van Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap Kortrijk (SAPH) i.s.m. met de Kortrijkse bibliotheek -

 

Stedelijke adviesraad? 

Deze adviesraad waakt over de belangen van de Kortrijkse personen met een handicap en wil hun deelname aan het maatschappelijke leven bevorderen. Integrale toegankelijkheid vormt de leidraad. De adviesraad werd opgericht in 1974.

De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende organisaties voor personen met een handicap. De Algemene Vergadering gaat vijf keer per jaar door. Deze vergadering is openbaar. Iedere inwoner van Kortrijk mag deze bijwonen en heeft spreekrecht, maar geen stemrecht. Wil u met uw organisatie/vereniging lid worden van deze adviesraad? Vul dan dit formulier in.

De volgende algemene vergadering gaat door op woensdag 20 maart 2019 in wijkcentrum De Zonnewijzer, Langemeersstraat 6 in Kortrijk.

Wat doet deze adviesraad?

Bekijk hieronder het jaarverslag van 2017. 

Jaarverslag 2017 (pfd)

Wil je meer weten over de visie en doelstellingen van deze adviesraad? 

Lees het memorandum 2018-2024 

Meest recente verslagen van de Algemene Vergadering

Verslag algemene vergadering november 2018

Verslag algemene vergadering september 2018

Verslag algemene vergadering juni 2018

Verslag algemene vergadering maart 2018

Verslag algemene vergadering januari 2018