Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap

Actueel

Volg het actuele nieuws vanuit de SAPH op de nieuwe website

Ga naar de website

 

Vrijwilligers helpen minder mobiele personen door werken stationsomgeving

! Door de coronamaatregelen tijdelijk stopgezet !

Het Stationsproject bouwt momenteel aan een wegtunnel en een ondergrondse parking in de stationsomgeving. Tijdens deze werken is het voor minder mobiele personen niet altijd evident om hun bestemming te bereiken. Daarom voorziet de stad nu begeleiding en vervoer.

Hoe vraag ik hulp?

Stedelijke adviesraad

Deze adviesraad waakt over de belangen van de Kortrijkse personen met een handicap en wil hun deelname aan het maatschappelijke leven bevorderen. Integrale toegankelijkheid vormt de leidraad. De adviesraad werd opgericht in 1974.

De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende organisaties voor personen met een handicap. De Algemene Vergadering gaat vijf keer per jaar door. Deze vergadering is openbaar. Iedere inwoner van Kortrijk mag deze bijwonen en heeft spreekrecht, maar geen stemrecht. Wil u met uw organisatie/vereniging lid worden van deze adviesraad? Neem dan contact op met onze medewerker Toegankelijkheid (zie onderaan deze pagina).

Door de coronamaatregelen zijn de data voor komende AV's onduidelijk. Zodra mogelijk communiceren wij een nieuwe datum. Dank voor uw begrip.

 

Wil je meer weten over de visie en doelstellingen van deze adviesraad? 

Lees het memorandum 2018-2024