Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap

Stedelijke adviesraad? 

Deze adviesraad waakt over de belangen van de Kortrijkse personen met een handicap en wil hun deelname aan het maatschappelijke leven bevorderen. Integrale toegankelijkheid vormt de leidraad. De adviesraad werd opgericht in 1974.

De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende organisaties voor personen met een handicap. De Algemene Vergadering gaat vijf keer per jaar door. Deze vergadering is openbaar. Iedere inwoner van Kortrijk mag deze bijwonen en heeft spreekrecht, maar geen stemrecht. Wil u met uw organisatie/vereniging lid worden van deze adviesraad? Neem dan contact op met onze medewerker Toegankelijkheid (zie onderaan deze pagina).

De volgende algemene vergadering gaat door op  20 november om 19.30 u. bij Dovenclub De Haerne, Moorseelsestraat 142, 8501 Kortrijk – Heule.

Wat doet deze adviesraad?

Bekijk hieronder het jaarverslag van 2018. 

Jaarverslag 2018

Wil je meer weten over de visie en doelstellingen van deze adviesraad? 

Lees het memorandum 2018-2024 

Meest recente verslagen van de Algemene Vergadering

Verslag algemene vergadering september 2019

  Verslag algemene vergadering juni 2019

Verslag algemene vergadering maart 2019

Verslag algemene vergadering januari 2019

Verslag algemene vergadering november 2018

Verslag algemene vergadering september 2018

Verslag algemene vergadering juni 2018

Verslag algemene vergadering maart 2018

Verslag algemene vergadering januari 2018