Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap

Actueel

Volg het actuele nieuws vanuit de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH) op de nieuwe website.

Ga naar de website

 

Stedelijke adviesraad

Deze adviesraad waakt over de belangen van de Kortrijkse personen met een handicap en wil hun deelname aan het maatschappelijke leven bevorderen. Integrale toegankelijkheid vormt de leidraad. De adviesraad werd opgericht in 1974.

De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende organisaties voor personen met een handicap. De Algemene Vergadering vindt vijf keer per jaar plaats. Deze vergadering is openbaar. Elke inwoner van Kortrijk mag deze bijwonen en heeft spreekrecht, maar geen stemrecht. Wil je met jouw organisatie/vereniging lid worden van deze adviesraad? Neem dan contact op met onze medewerker Toegankelijkheid (zie onderaan deze pagina).

Door de coronamaatregelen zijn de data voor komende Algemene Vergaderingen onduidelijk. Zodra mogelijk communiceren wij een nieuwe datum.

Wil je meer weten over de visie en doelstellingen van deze adviesraad? 

Lees het memorandum 2018-2024