Personen die zich niet kunnen verplaatsen / geen handtekening kunnen plaatsen

Je wenst een huisbezoek omdat je, wegens medische redenen, je niet kunt verplaatsen:

  • Mail naar bevolking@kortrijk.be of bel het gratis nummer 1777 om een huisbezoek aan te vragen
  • Je zorgt voor een recente pasfoto (veel fotografen komen ter plaatse om pasfoto's nemen)
  • je zorgt voor een doktersattest waarop duidelijk staat dat je je niet kan verplaatsen

Verblijf je in een woon-zorgcentrum of ben je voor langere tijd opgenomen in het ziekenhuis dan is een doktersattest niet nodig. Wend je tot de sociale dienst van de instelling waar je verblijft om een huisbezoek aan te vragen.

Een medewerker komt aan huis of naar de verzorgingsinstelling om de aanvraag van je identiteitskaart door jou te laten ondertekenen.

Voor personen die niet in staat zijn om zelf een handtekening te plaatsen:

  • je zorgt voor een recente pasfoto (veel fotografen komen ter plaatse om pasfoto's nemen)
  • je zorgt voor een doktersattest waarop duidelijk staat dat de persoon in kwestie niet in staat is om zelf zijn handtekening te plaatsen

Ook voor personen die in een woon-zorgcentrum en/of ziekenhuis verblijven is dit doktersattest verplicht

  • een familielid of kennis maakt een afspraak en komt langs om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

      Breng een pasfoto, het doktersattest en de oude eID mee. De persoon die niet meer in staat is zijn handtekening te plaatsen moet zich niet naar het stadhuis verplaatsen.