Personen die zich niet kunnen verplaatsen / geen handtekening kunnen plaatsen

Je wenst een huisbezoek omdat het je wegens medische redenen niet lukt om je te verplaatsen:

  • Mail naar bevolking@kortrijk.be of bel het gratis nummer 1777 om een huisbezoek aan te vragen.
  • Zorg voor een recente pasfoto. Veel fotografen komen ter plaatse pasfoto's nemen.
  • Zorg voor een doktersattest waarop duidelijk staat dat je geen vingerafdrukken kan laten afnemen en je niet kan verplaatsen.

    Een medewerker komt na afspraak aan huis of naar de zorginstelling om de aanvraag van je identiteitskaart door jou te laten ondertekenen.

Voor personen die niet in staat zijn om zelf een handtekening te plaatsen:

  • Zorg voor een recente pasfoto. Veel fotografen komen ter plaatse pasfoto's nemen.
  • Zorg voor een doktersattest waarop duidelijk staat dat de persoon in kwestie niet in staat is om zelf zijn handtekening te plaatsen.

Ook voor personen die in een woonzorgcentrum of ziekenhuis verblijven is dit doktersattest verplicht.

Een familielid of kennis maakt een afspraak en komt langs om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Hij/zij brengt een pasfoto, het doktersattest en de oude eID mee. De persoon die niet meer in staat is om zijn handtekening te plaatsen, moet zelf niet naar het stadhuis komen.