Woningonderzoek

Maak een afspraak

Omschrijving

Bij een woningonderzoek kijkt een medewerker van de stad Kortrijk ter plaatse na of de woning die je bewoont voldoet aan de eisen van stabiliteit, bouwfysica en veiligheid. Nadien maken we een verslag op.

Als de woning of de kamer na het woningonderzoek onbewoonbaar blijkt te zijn, zal je, voor je eigen veiligheid, deze woning moeten verlaten. In dit geval helpt de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie uitkijken naar vervangende huisvesting.

Als de woning of de kamer na het woningonderzoek ongeschikt blijkt te zijn, zal de eigenaar aangemaand worden om herstellingswerken aan de woning uit te voeren. Is er geen onmiddellijk risico voor de veiligheid of gezondheid, dan mogen de huidige bewoners er blijven wonen.

De huurder die een onbewoonbare of ongeschikte woning verlaat en verhuist naar een wél conforme woning kan, indien hij aan de inkomensvoorwaarden voldoet, aanspraak maken op een huursubsidie of installatiepremie.

Zowel eigenaars als huurders die noodzakelijke verbeteringswerken uitvoeren, kunnen in bepaalde gevallen beroep doen op een premie.

Wie denkt dat het ongezond wonen is in de woning, kan een woningonderzoek van het binnenmilieu aanvragen.

Aanvragen

Wie?  

Iedere eigenaar, bewoner, wijkinspecteur, kortom iedere belanghebbende kan een woningonderzoek aanvragen.

Wanneer?

Nadat de eigenaar aangetekend werd verwittigd van de eventuele gebreken.

Hoe?

Je kan een woningonderzoek aanvragen met het aanvraagformulier dat je tegen ontvangstbewijs of aangetekend indient bij de balie Bouwen Milieu Wonen in het stadhuis.

Wat meebrengen?

Het bewijs dat je de eigenaar al per aangetekend schrijven op de hoogte hebt gebracht van de gebreken die er volgens jou aan de woning zijn.

Wetgeving

Wetgeving ivm woning en/of kamerwoning 

Een recente aanpassing van de woonkwaliteitsnormen, zowel voor kamers als voor woningen, staat in het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006.
Deze woonkwaliteitsnormen zijn in voege sedert 1 februari 2008.

Kosten

De aanvraag is gratis.