Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

Omschrijving

Dit is een verplichte verzekering voor objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing voor inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn. (wet van 30 juli 1979)

Het behoort de burgemeester toe te controleren of de door de wet bedoelde inrichtingen de vereiste verzekeringspolis hebben afgesloten.

De burgemeester heeft de bevoegdheid om de tijdelijke sluiting op te leggen van de inrichting die niet voldoet aan de door de wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.

Aanvragen

Wie? Deze verplichte verzekering geldt ten aanzien van de uitbater van de inrichting, ongeacht wie de eigenaar ervan is. (Lijst met categorieën van inrichtingen - ministeriële omzendbrief van 03 maart 1992)

Overmaken attest aan de stad Kortrijk

Hoe? Bij het afsluiten van een verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing levert de verzekeringsmaatschappij een attest af.

Een duplicaat van dit attest word, conform het K.B. van 5 augustus 1991, overgemaakt aan de burgemeester. De verzekeringsattesten moeten opgestuurd worden naar het stadsbestuur van Kortrijk. ( K.B. van 05 augustus 1991)