Info Transportroutes Kleigroeve Wienerberger

Bekijk de planning van de transporten

De vergunning met voorwaarden voor de kleigroeve van Wienerberger werd in 2013 verleend door de Bestendige Deputatie.
De stad Kortrijk adviseerde deze aanvraag ongunstig omdat o.a. de transportroutes niet goed waren onderzocht. 

De begeleidingscommissie waarvan de stad Kortrijk deel uitmaakt, adviseert de Bestendige Deputatie over de transportroutes en de impact op de omgeving.

In de begeleidingscommissie van 5 februari 2019 werd vastgesteld dat er vandaag geen ander en beter alternatief is voor de  historische route tussen groeve en fabriek zoals voorzien in de milieuvergunning. Deze route verloopt  langs de Rollegemsestraat, Aalbeeksestraat, Bergstraat en de N43.

Die vaststelling betekent dat de historische route tot nader order verder mag gebruikt worden als aan- en afvoerroute voor de ontginning.

De deputatie heeft in zitting van 25 april 2019 officieel kennis genomen van deze vergunningssituatie en deze bekrachtigd.

Zoals beschreven in de vergunning zijn er enkel transporten toegestaan tussen 7 en 19 uur.
Er wordt niet gereden tijdens de schoolpoorturen.

In de lijn van het werfcharter van stad Kortrijk zal er niet gereden worden tussen 7.30 en 8.30 uur en niet tussen 15.45 en 16.30 uur.

Op woensdag wordt er niet gereden tussen 11.15 en 12.00 uur en op vrijdag niet meer vanaf 14.30 uur.

Volgens de vergunning verleend door de provincie mag Wienerberger een transportvolume van maximum 4 vrachten/uur gemiddeld organiseren.
Ter hoogte van de uitrit aan de Kannestraat worden bij elke ontginningscampagne werflichten voorzien.

Documenten

De documenten over de transportroutes kan je raadplegen in het stadhuis van Kortrijk of via deze documenten:

Adviesbesluit cbs nv_wienerberger 2013

MER Wienerberger: aanvullende nota mobiliteit en grondwater

Milieuvergunning Wienerberger 2013

Scenarioanalyse transportroutes

Bouwvergunning Wienerberger

Gemeenschappelijke verklaring Wienerberger

Milieuvergunningsaanvraag - MER Wienerberger

Verslag begeleidingscommissie Wienerberger_5 juni 2015

Verslag begeleidingscommissie Wienerberger_6 juni 2016

Bewonersbrief_13 februari 2018

Verslag infovergadering transportroutes wienerberger 26 februari 2018

Verslag begeleidingscommissie 5 feb 2019

Zittingsnota Best. Dep. 25 april 2019.pdf

Persbericht 13 juni 2019