Wil je graag je gevel schilderen, isoleren of opnieuw bekleden? Hou er dan rekening mee dat je in veel gevallen een vergunning nodig hebt. Bij het toekennen van die vergunning, staat de uitstraling van de straat en stad voorop.

Waarvoor heb je een vergunning nodig?

Voor het schilderen of bekleden van een voorgevel moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Je voorgevel schilderen als dat nog niet het geval was, je gevel herschilderen in een andere kleur, je gevel bepleisteren ... bepalen het beeld van de straat waar je woont en voor onze stad. Daarom is een vergunning noodzakelijk.

Soms is ook de medewerking van een architect vereist. Dat is bijvoorbeeld zo als raam- of deuropeningen wijzigen. Als het enkel gaat over schilderen is dat niet nodig.

Waarvoor heb je geen vergunning nodig?

  • Is het gewoon de bedoeling om je voorgevel te onderhouden of renoveren zonder dat het uitzicht daarvan wijzigt, dan is geen omgevingsvergunning nodig: je gevel reinigen, herstellen, herschilderen in een zelfde kleur ... 
  • Voor het schilderen van zij- of achtergevels heb je geen vergunning nodig tenzij het om een inventarispand gaat.

Waarom moet ik een vergunning aanvragen?

Je gevel schilderen lijkt een privé-zaak maar heeft ook een impact op het beeld van je straat en stad. Het beleid van Kortrijk respecteert het patrimonium en het uitzicht van de stad en ziet toe op de leefbaarheid. Een leefbare stad bestaat uit een rustig straatbeeld met oog voor het erfgoed. Op sommige locaties kan het schilderen of aanbrengen van andere gevelbekleding het straatbeeld grondig verstoren. Daarom oordeelt de stad op basis van objectieve criteria in welke kleur en materiaal een voorgevel mag afgewerkt worden. De woningen in de straat zijn hierbij de referentie.

Hoe vraag je een vergunning aan?

Een aanvraag dien je in via de snelinvoer van het omgevingsloket Vlaanderen. Zorg dat je deze gegevens bij de hand hebt: 

  • inplantingsplan (een plan met de ligging van de woning en het perceel)
  • gevelplan
  • 3 foto’s en een omschrijving van de werken (duidelijke aanduiding van kleur, materiaal, textuur …)  

Hoe wordt je aanvraag beoordeeld?

De stad bekijkt of je vraag past in het straatbeeld en het erfgoed respecteert. Als basis van beoordeling, gebruiken we het Beeldkwaliteitsplan en de algemene stedenbouwkundige verordening artikel 14/15 pagina 24.

Wil je de voorgevel isoleren, dan wordt bekeken of de uitsprong de doorgang op het voetpad niet belemmert. Je gevel komt namelijk verder vooruit door het aanbrengen van isolatie.

Om op voorhand te kunnen inschatten of je project vergund kan worden, kan je contact opnemen met het team Bouwen Milieu en Wonen

Interessante link

Wil je uitzoeken welke plannen en regels van toepassing zijn op jouw perceel? De zoekmodule stedenbouwkundige context helpt je op weg!