Inschrijven voor het Conservatorium

De inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 starten op maandag 17 mei om 14 uur. Inschrijven bij Conservatorium Kortrijk kan op twee manieren. De snelste manier is online. Daarvoor volg je onderstaande instructies. Heb je problemen met de online inschrijving, dan kan je telefonisch contact opnemen of ter plaatse inschrijven op afspraak

 

Online

STAP 1: Registratie op MijnAcademie

Het inschrijvingsproces begint met het aanmaken van een account en het registreren van de leerling(en) op de website www.mijnacademie.be. Wij maakten een handleiding die je stap voor stap kan doorlopen. Wie vorig jaar al een account aanmaakte, hoeft dit nu niet opnieuw te doen.

Wie problemen ondervindt met het registratieproces kan telefonisch contact opnemen op het nummer 056 27 78 80. Ontdek hier de bereikbaarheid van de telefooncentrale.

Website MijnAcademie

Handleiding registratie

STAP 2: Inschrijving voor Conservatorium

Na het doorlopen van de registratie op MijnAcademie kan/kunnen de leerling(en) zich inschrijven voor specifieke richtingen of vakken. Ook wie daar problemen mee ondervindt, kan telefonisch contact opnemen.

STAP 3: Betaling

De betaling van het inschrijvingsgeld kan online via MijnAcademie. Wie recht heeft op een verminderd tarief zal eerst het gevraagde attest moeten opsturen naar conservatorium@kortrijk.be. Dit moet gebeuren binnen de drie weken na de aanvraag tot inschrijving. Na controle en goedkeuring van het attest krijg je een overschrijvingsformulier opgestuurd per e-mail waarmee je de betaling kan uitvoeren. Is er geen goedgekeurd attest, dan zal je het volledige inschrijvingsgeld moeten betalen.

Inschrijven kan tot en met 30 september 2021. Daarna worden de inschrijvingen afgesloten!

 

Op afspraak

Ter plaatse inschrijven in de hoofdschool of in de afdelingen kan enkel op afspraak. Dat is een gevolg van de geldende coronamaatregelen en blijft zeker zo tot eind juni.

 • In de hoofdschool in Kortrijk is een afspraak mogelijk op maandag van 17 tot 19 uur, op woensdag van 14 tot 18 uur en op zaterdag van 9.30 tot 17 uur.

 • In de afdeling Heule is een afspraak mogelijk op donderdag van 16 tot 19 uur.
 • In de afdeling Aalbeke is een afspraak mogelijk op donderdag van 16 tot 20 uur.
 • In de afdeling Gullegem is een afspraak mogelijk op dinsdag van 16 tot 20.30 uur.
 • In de afdeling Avelgem is een afspraak mogelijk op woensdag van 14 tot 18 uur. Opgelet, de afspraken vinden plaats in Spikkerelle.

 

Tarieven

De inschrijvingsbedragen voor het schooljaar 2021-2022 voor Conservatorium Kortrijk zijn door het departement Onderwijs als volgt vastgelegd. De prijzen gelden telkens per domein. In het inschrijvingsgeld zijn inbegrepen: cursusgeld, activiteitenabonnement en een agenda.

 • Volwassenen (25+): € 327 per domein
 • Jongeren (18-24): € 142 per domein
 • Jongeren (-18): € 76 per domein

 • Kleuterdans: € 76
 • Bewegingsleer: € 207
 • Instrumentencarrousel: € 100
 • PLAY!: € 180

 • Verminderd tarief voor jongeren:

  • Recht op vermindering: € 52
  • Bijkomend domein: € 52
 • Verminderd tarief volwassenen: € 142 per domein
 • Extra inschrijving vanaf de tweede persoon die op hetzelfde adres woont: € 52

Om voor het verminderd tarief in aanmerking te komen, moet de leerling aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je bewijst dit aan de hand van een attest tegen uiterlijk 30 september. Deze voorwaarden zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen door het Ministerie van Onderwijs.

 • De leerling is uitkeringsgerechtigd volledig werkloos of hij/zij is ten laste van een uitkeringsgerechtigd volledig werkloos gezinshoofd (attest werkwinkel).
 • De leerling is (verplicht) ingeschreven als werkzoekende of hij/zij is ten laste van een dergelijk persoon (attest werkwinkel).
 • De leerling ontvangt een leefloon van het OCMW of hij/zij is ten laste van een dergelijk persoon (attest OCMW leefloon).
 • De leerling ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag of hij/zij is ten laste is van een dergelijk persoon (attest OCMW/mutualiteit).
 • De leerling is erkend als persoon met een handicap en ontvangt een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ). Voor volwassenen zijn er 2 types tegemoetkomingen:
  • Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’ (attest FOD SZ).
  • Een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van vermindering met minstens 7 punten van het criterium ‘zelfredzaamheid’ (Attest FOD SZ of rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming van de FOD SZ blijkt).
 • De leerling is begunstigde van een verhoogde kinderbijslag, erkend voor ten minste 66% (attest kinderbijslag).
 • De leerling dient het bewijs in dat hij/zij in een gezinsvervangend tehuis of medisch-pedagogische instelling verblijft (attest instelling).
 • De leerling dient het bewijs in dat hij/zij het statuut van erkend politiek vluchteling heeft of ten laste is van een dergelijke persoon (attest instelling).
 • De leerling is in het bezit van een UiT-pas met kansenstatuut op naam (UiT-pas).
 • De leerling is ingeschreven in Academie Kortrijk (attest Academie, opvolging gebeurt intern).

NIEUW

Nieuwe leerlingen Muziek (2.1) kunnen vanaf dit schooljaar onder de hierboven vermelde voorwaarden (met uitzondering van het laatste punt) gratis een instrument huren dankzij Youth for Music.

 

Extra

PASMOMENT DANS

De leerlingen van de dansafdeling maken gebruik van een dansuniform. Op  volgende data is er een pasmoment voor volgend schooljaar in de hoofdschool in Kortrijk:

 • maandag 28/06 van 17 tot 19 uur
 • dinsdag 29/06 van 17 tot 19 uur
 • woensdag 30/06 van 14 tot 16 uur