Inschrijven voor het Conservatorium

De inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 beginnen op donderdag 14 mei om 14 uur. Omdat de school momenteel nog altijd gesloten is omwille van de coronamaatregelen, kan je je voorlopig enkel online inschrijven.

 

STAP 1: Registratie op MijnAcademie

Het inschrijvingsproces begint met het aanmaken van een account en het registreren van de leerling(en) op de website www.mijnacademie.be. Wij maakten een handleiding die je stap voor stap kan doorlopen. MijnAcademie heeft recent een update gekregen waardoor iedereen een nieuw account moet aanmaken. Ook wie vroeger al een account had.

Wie problemen ondervindt met het registratieproces kan terecht bij onze telefooncentrale op het nummer 056 27 78 80 en dat elke werkdag van 14 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. Er is geen dienstverlening op zon- en feestdagen. We onderbreken voor de zomervakantie vanaf maandag 6 juli en hervatten op 24 augustus.

Website MijnAcademie

Handleiding registratie

 

STAP 2: Inschrijving voor Conservatorium

Na het doorlopen van de registratie op MijnAcademie kan/kunnen de leerling(en) zich inschrijven voor specifieke richtingen of vakken. Ook wie daar problemen mee ondervindt, kan terecht bij de telefooncentrale (zie hierboven).

 

STAP 3: Betaling

De betaling van het inschrijvingsgeld kan vanaf nu online via MijnAcademie. Wie recht heeft op een verminderd tarief zal eerst het gevraagde attest moeten opsturen naar conservatorium@kortrijk.be. Dit moet gebeuren binnen de drie weken na de aanvraag tot inschrijving. Na controle en goedkeuring van het attest krijg je een overschrijvingsformulier opgestuurd per e-mail waarmee je de betaling kan uitvoeren. Is er geen goedgekeurd attest, dan zal je het volledige inschrijvingsgeld moeten betalen.

 

Tarieven

De inschrijvingsbedragen voor het schooljaar 2020-2021 voor Conservatorium Kortrijk zijn door het departement Onderwijs als volgt vastgelegd. De prijzen gelden telkens per domein. In het inschrijvingsgeld zijn inbegrepen: cursusgeld, activiteitenabonnement en een agenda.

 • Volwassenen (25+): € 325
 • Jongeren (18-24): € 141
 • Jongeren (-18): € 75
 • Verminderd tarief volwassenen: € 141

Verminderd tarief voor jongeren:

 • Recht op vermindering: € 51
 • Bijkomend domein: € 51
 • Extra inschrijving vanaf de tweede persoon die op hetzelfde adres woont: € 51

Om voor het verminderd tarief in aanmerking te komen, moet de leerling aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je bewijst dit aan de hand van een attest tegen uiterlijk 30 september. Deze voorwaarden zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen door het Ministerie van Onderwijs.

 • De leerling is uitkeringsgerechtigd volledig werkloos of hij/zij is ten laste van een uitkeringsgerechtigd volledig werkloos gezinshoofd (attest werkwinkel).
 • De leerling is (verplicht) ingeschreven als werkzoekende of hij/zij is ten laste van een dergelijk persoon (attest werkwinkel).
 • De leerling ontvangt een leefloon van het OCMW of hij/zij is ten laste van een dergelijk persoon (attest OCMW leefloon).
 • De leerling ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag of hij/zij is ten laste is van een dergelijk persoon (attest OCMW/mutualiteit).
 • De leerling is erkend als persoon met een handicap en ontvangt een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ). Voor volwassenen zijn er 2 types tegemoetkomingen:
  • Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’ (attest FOD SZ).
  • Een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van vermindering met minstens 7 punten van het criterium ‘zelfredzaamheid’ (Attest FOD SZ of rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming van de FOD SZ blijkt).
 • De leerling is begunstigde van een verhoogde kinderbijslag, erkend voor ten minste 66% (attest kinderbijslag).
 • De leerling dient het bewijs in dat hij/zij in een gezinsvervangend tehuis of medisch-pedagogische instelling verblijft (attest instelling).
 • De leerling dient het bewijs in dat hij/zij het statuut van erkend politiek vluchteling heeft of ten laste is van een dergelijke persoon (attest instelling).
 • De leerling is in het bezit van een UiT-pas met kansenstatuut op naam (UiT-pas).
 • De leerling is ingeschreven in Academie Kortrijk (attest Academie, opvolging gebeurt intern).

 

Praktisch

 • De inschrijvingen beginnen op donderdag 14 mei 2020 om 14 uur en lopen tot 30 september 2020. Dit onder voorbehoud van bijsturing door de overheid.
 • Alle cursussen gaan op dinsdag 1 september 2020 van start. De school bereidt zich erop voor om de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad zo correct mogelijk te kunnen uitvoeren.
 • Sinds vorig schooljaar werken we met een dansuniform voor de lessen klassiek ballet. Daarom zal er een pasmoment plaatsvinden. Door de coronamaatregelen is het momenteel nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn. We brengen je hier zo snel mogelijk van op de hoogte.
 • De toelatingsproeven Specialisatie en Jong Talent zullen plaatsvinden op woensdag 9 september vanaf 14 uur.