Ontlenen van instrumenten

Omschrijving

Ben je (her)ingeschreven voor een muziekopleiding in het Conservatorium, maar beschik je niet zelf over een instrument? Dan kan onze uitleendienst je helpen met een uitgebreid gamma aan uitleenbare instrumenten: accordeon, altviool, bariton, cello, contrabas, cornet, dwarsfluit, fagot, gitaar, harp, hobo, hoorn, klarinet, saxofoon, trombone, trompet, tuba, viool.

Voor het instrument  harp is er een oefeninstrument voorzien in de klas. En voor de cursus piano is het aangewezen om thuis over een piano te beschikken.  Diverse firma's in de regio bieden gunstige huurvoorwaarden aan.

 

Voorwaarden

De aanvraag tot ontlening van een instrument gebeurt bij de (her)inschrijving in het secretariaat van het Conservatorium. Vooraleer je het instrument kunt afhalen, dient een huurprijs betaald te worden.

Het instrument moet in perfecte staat teruggebracht worden, anders wordt er een schadeforfait aangerekend.

 

Aanvragen 

Wie? 

Enkel leerlingen die (her)ingeschreven zijn in het Conservatorium kunnen een instrument ontlenen. Commerciële organisaties en privé-initiatieven kunnen geen beroep doen op de uitleendienst.

Wanneer?

De aanvraag kan ten vroegste medio mei van het lopend schooljaar gebeuren. De instrumenten worden (volgens beschikbaarheid) ter beschikking gesteld in de loop van de maand september.

Hoe?

De aanvraag van een instrument gebeurt in het secretariaat van het Conservatorium of via dit invulformulier. Je kan dit opsturen naar Karin Tjoen (karin.tjoen@kortrijk.be). 

De ontlener betaalt vóór 30 november van het lopend schooljaar, het huurgeld door middel van een overschrijving op het bankrekeningnummer BE02 0017 5754 7040 met vermelding van naam en gekozen instrument.

Bij stopzetting van de studie na 30 november van het lopend schooljaar blijft het huurgeld verschuldigd.

Beschadigingen/diefstal/slijtage dienen onmiddellijk gemeld aan het secretariaat via het telefoonnummer 056 27 78 80 of per mail naar karin.tjoen@kortrijk.be.